Start

Aktualny dzienny koszt oświaty
info
831 813.53 zł
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Liczba uczniów na nauczyciela
info
supervisor_account
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Liczba sal lekcyjnych
info
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Liczba etatów przypadających na jednego nauczyciela
info
people
0.71
• Średnio w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Oddziały sportowe
info
fitness_center
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Klasy integracyjne
info
66.00
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Nauczyciele wspomagający
info
supervisor_account
114.00 os.
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Oddziały sportowe
info
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Zmianowość
info
access_time
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
24.04.2019
Uczniowie pochodzący spoza Gdyni
info
14.98 %
• Suma w gdyńskich szkołach
24.04.2019