Start

Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Klasy integracyjne
info
accessible
66.00
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Uczniowie pochodzący spoza Gdyni
info
location_city
14.98 %
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Oddziały sportowe
info
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Liczba uczniów na nauczyciela
info
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Zmianowość
info
access_time
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Liczba uczniów na nauczyciela
info
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Liczba etatów przypadających na jednego nauczyciela
info
people
0.71
• Średnio w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Liczba sal lekcyjnych
info
domain
1 171.00
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Oddziały sportowe
info
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020
Nauczyciele wspomagający
info
114.00 os.
• Suma w gdyńskich szkołach
10.08.2020