Start

Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Uczniowie pochodzący spoza Gdyni
info
location_city
14.98 %
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Liczba uczniów na nauczyciela [os.]
info
• Średnio w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Nauczyciele wspomagający
info
supervisor_account
114.00 os.
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Liczba uczniów na nauczyciela
info
supervisor_account
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Aktualny dzienny koszt oświaty
info
831 813.53 zł
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Liczba sal lekcyjnych
info
domain
1 171.00
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Oddziały sportowe
info
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Liczba etatów przypadających na jednego nauczyciela
info
people
0.71
• Średnio w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Klasy integracyjne
info
66.00
• Suma w gdyńskich szkołach
18.09.2018
Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
18.09.2018