Start

Uczniowie pochodzący spoza Gdyni
info
location_city
14.98 %
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Liczba uczniów na nauczyciela
info
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Aktualny dzienny koszt oświaty
info
831 813.53 zł
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Nauczyciele wspomagający
info
supervisor_account
114.00 os.
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Klasy integracyjne
info
accessible
66.00
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Liczba etatów przypadających na jednego nauczyciela
info
0.71
• Średnio w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Liczba sal lekcyjnych
info
1 171.00
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Oddziały sportowe
info
fitness_center
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Liczba uczniów na nauczyciela
info
supervisor_account
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
29.05.2020
Oddziały sportowe
info
• Suma w gdyńskich szkołach
29.05.2020