Start

Zmianowość
info
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Oddziały sportowe
info
fitness_center
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Klasy integracyjne
info
accessible
66.00
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Aktualny dzienny koszt oświaty [zł]
info
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Uczniowie pochodzący spoza Gdyni
info
14.98 %
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Zmianowość
info
access_time
0.92
• Średnio w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Oddziały sportowe
info
40.00
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Liczba uczniów na nauczyciela
info
supervisor_account
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Liczba sal lekcyjnych
info
domain
1 171.00
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Nauczyciele wspomagający
info
114.00 os.
• Suma w gdyńskich szkołach
14.11.2019
Liczba uczniów na nauczyciela
info
5.00 os.
• Średnio w gdyńskich szkołach
14.11.2019