Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek swoim działaniem obejmuje szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

Podstawowymi celami Ośrodka jest wspomaganie nauczycieli i szkół w realizowaniu polityki oświatowej państwa i Gminy Miasta Gdyni, organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpraca z różnymi instytucjami na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów w zakresie: m.in: kierunków polityki oświatowej, realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania, diagnozowanie potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedni do zdiagnozowanych potrzeb, zarządzanie oświatą.

Do zadań Ośrodka należy również m.in.: upowszechnianie informacji pedagogicznej poprzez własny biuletyn informacyjny, prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, udzielenie konsultacji, upowszechnianie przykładów dobrej praktyki oraz organizowanie i prowadzenie sieci współpracy dla nauczycieli i dyrektorów.

Dane kontaktowe:
ul. Słowackiego 53
81-352 Gdynia
tel. +48 58 620 53 46
sekretariat@@godn.eu
www.godn.eu


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek