Sprzęt komputerowy trafił do rodzin popegeerowskich - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Sprzęt komputerowy trafił do rodzin popegeerowskich

08
luty
Sprzęt komputerowy trafił do rodzin popegeerowskich

Projekt „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” ma swój finał. Do 227 osób trafił sprzęt komputerowy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że jeszcze w poprzednim ustroju w Gdyni funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli PGR-y odeszły do lamusa wraz z transformacjami po 1989 roku. Zaczęto je tworzyć w 1949 roku, a likwidować lub częściowo przekształcać w 1991 roku wraz z urynkowieniem gospodarki, ostatnie zlikwidowano w 1995 roku. Pracowało w nich na chwilę przed likwidacjami około 400 tys. osób. Zazwyczaj te socjalistyczne gospodarstwa kojarzymy z obszarami wiejskim, jednak i na terenie obecnej Gdyni takie gospodarstwa funkcjonowały, m.in. na Chwarznie. Dziś po gospodarstwie zostały tylko zabudowania położone przy ulicy Chwarznieńskiej, zaraz za obwodnicą. A to nie jedyne takie miejsce w Gdyni. Istnienie PGR-u na naszym terenie było warunkiem koniecznym do zdobycia grantu o nazwie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”. Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu.

– Poszukujemy wszystkich możliwych opcji, by rozwijać nasz system i choć dla niektórych zaskoczeniem może być rolnicza przeszłość Gdyni to z sukcesem udało się aplikować o środki związane nawet z tą gałęzią gospodarki. Dzięki tym funduszom, mogliśmy wyposażyć młodych ludzi w sprzęt komputerowy. Jak ważna to potrzeba pokazały doświadczenia pandemii. Umiejętności komputerowe, cyfrowe są we współczesnym świecie niezbędne – aby móc się rozwijać czy pracować – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Gmina Miasta Gdyni projekt realizowała od 8 kwietnia 2022 roku. Projekt był finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 521 500 zł.

O wsparcie dla uczniów mogły starać się rodziny, które zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej. Drugim warunkiem, który także należało spełnić było zatrudnienie krewnego w linii prostej w PGR, czyli rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie, a także opiekunowie prawni musieli być zatrudnieni w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR.

W Gdyni dokonano zakupu 227 sztuk sprzętu komputerowego, który trafił do 227 osób.  Zakupiono 189 laptopów, 31 komputerów stacjonarnych oraz 7 tabletów. Wszyscy beneficjenci projektu otrzymali już sprzęt na własność w ramach umowy darowizny. Beneficjentów obowiązuje dwuletni okres trwałości projektu. W ramach grantu wsparcie otrzymało 227 osób.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek