Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Podopieczni to młodzież mająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poprzez edukację i wychowanie Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i  młodzież niepełnosprawną do życia w społeczeństwie. To jest miejsce dla każdego dziecka, bez względu na trudności, z jakimi się zmaga.

Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna kieruje się wyłącznie dobrem ucznia. Nauczyciele budują u dzieci wiarę we własne możliwości. Okazują zainteresowanie każdemu uczniowi. Budują z nimi relacje oparte na wzajemnym szacunku. Przywracają im chęć do nauki. Indywidualne podejście gwarantuje zauważenie potrzeb i trudności. Różnorodność zajęć rewalidacyjnych, form i metod pracy umożliwia zdobycie sukcesu przez każdego ucznia. Młodzież niejednokrotnie nazywa Ośrodek „drugim domem”.

W Ośrodku panuje atmosfera życzliwości, wsparcia, zrozumienia dla drugiego człowieka, dlatego uczniowie czują się tutaj bezpiecznie. Lekcje wyglądają trochę inaczej niż w szkołach masowych. Klasy liczą średnio od 5 do 10 uczniów, co daje możliwość wszechstronnego poznania ucznia. W nielicznych klasach nauczyciele zawsze znajdą czas dla ucznia, wysłuchają go i mu pomogą. W  naszej szkole panują dobre warunki pracy i nauki. Posiada bogato wyposażoną bazę dydaktyczną. Właściwe urządzone pracownie szkolenia zawodowego dają możliwość bardzo dobrego przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wszyscy uczniowie podczas tych egzaminów osiągają rewelacyjne wyniki.

Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w  zajęciach rewalidacyjnych, kompensacyjnych, biblioterapii, arteterapii, Biofeedback, gimnastyce korekcyjnej. Dużym powodzeniem cieszą się zajęcia w kółku teatralnym, turystycznym oraz wolontariat. W dalszym ciągu Ośrodek jest organizatorem Przeglądu Twórczości Teatralnej Placówek Specjalnych „My zaczarowani teatrem” oraz Międzyszkolnego konkursu Hotelarskiego „Wszechstronny hotelarz”, Międzyszkolnego konkursu Ekologicznego przy współorganizacji Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Dane kontaktowe:
ul. Energetyków 13
81-184 Gdynia
tel. + 48 58 621 95 10
sekretariat@sosw2.edu.gdynia.pl
www.sosw2gdynia.pl
facebook.com/SOSW2Gdynia/


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek