Nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery

22
kwiecień
Nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery

Gdynia od lat stawiana jest za przykład miasta, które przełamuje stereotypy i buduje politykę bez barier. Samorząd konsekwentnie poszukuje i stosuje rozwiązania, które podnoszą jakość życia osób z niepełnosprawnościami w naszym mieście. Wzbogaca także swoją ofertę edukacyjną o nowe możliwości dla uczniów przełamujących bariery. Z myślą o integracyjnym rozwoju dzieci, szczególnie tych z dysfunkcją wzroku, jak i poszerzając ofertę edukacyjną, podjęto decyzję o udostępnieniu budynku po Szkole Podstawowej nr 26 na rzecz Gdyńskiej Szkoły Społecznej. Placówka przeniesie się z ul. Kapitańskiej do nowej siedziby przy ul. Wolności 25.

Obecnie w budynku tym mieści się drugi oddział Szkoły Podstawowej nr 26. Jednak w przeprowadzonych w ubiegłym roku konsultacjach, w sprawie wyboru docelowej lokalizacji tej placówki, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Dzielnicy Działki Leśne, kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły wskazali obiekt przy ul. Tatrzańskiej 40.

– Nie mieliśmy wątpliwości, że włączenie w proces decyzyjny dotyczący SP 26 mieszkańców dzielnicy, rodziców, nauczycieli, kadry szkoły, jak i samych uczniów, to konieczność, by decyzja była najlepsza. Dokonany wybór pozwala uruchomić w budynku przy ul. Wolności 25 nowe funkcje edukacyjne. Od samego początku deklarowaliśmy, że obiekt będzie nadal spełniał funkcje dla mieszkańców i dzisiejsza decyzja to w pełni potwierdza. Przeniesie się tam Gdyńska Szkoła Społeczna. To jedyna taka placówka w naszym regionie. A zapotrzebowanie na tego typu usługi jest bardzo duże. Dzięki nowej lokalizacji w ścisłym centrum i współpracy z wysokiej klasy specjalistami GSS możemy poszerzyć gdyńską ofertę edukacyjną i wprowadzić ją na jeszcze wyższy poziom – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

Gdyńska Szkoła Społeczna działa od 1999 roku. Obecnie kształci na poziomie podstawowym, ma też oddział przedszkolny. Oferuje kompleksowe wsparcie rozwoju wszystkich uczniów, zarówno dzieci bardzo zdolnych, jak i tych zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, szczególnie z dysfunkcją wzroku. Nowa siedziba pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój i utworzenie większej ilości klas integracyjnych oraz oddziałów przedszkolnych dla młodszych dzieci.

– W dalszej przyszłości szkoła stanie się dla Gdyni i okolic swoistym centrum edukacji, informacji i pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli – w zakresie wspierania dzieci w przełamywaniu trudności edukacyjnych i społecznych, wzrokowych, zawodowych i emocjonalnych, zgodnie z przyjętym przy okazji 30-lecia hasłem „Gdyńska Szkoła Społeczna – Szkołą Dającą Moc!”. Będzie również służyć radą w tym zakresie na poziomie szkół licealnych oraz szkolnictwa wyższego, m.in. udostępniając tyflopedagogów do prac w komisjach maturalnych dla uczniów z dysfunkcją wzroku oraz udzielając porad i wsparcia w dostosowywaniu przestrzeni wewnątrz budynków – zapewnia Małgorzata Kusyk, dyrektor Gdyńskiej Szkoły Społecznej.

W najbliższym czasie rozpocznie się remont budynku przy ul. Wolności 25. Zostanie on dostosowany do potrzeb klas integracyjnych i bezpiecznego rozwoju uczniów i przedszkolaków. Pokrycie kosztów prac zadeklarowała Gdyńska Szkoła Społeczna.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek