Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Nr 1 prowadzi kształcenie na poziomie technikalnym i branżowej szkoły I stopnia.

Szkoła ma charakter techniczny związany z motoryzacją, przemysłem morskim, lotniczym oraz transportem i mechaniką. Jest silnie związana z lokalną gospodarką. Dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, pragnących szybko osiągnąć samodzielność oraz rozpocząć karierę zawodową nasza szkoła jest dobrym wyborem. Centrum dysponuje własnymi warsztatami szkolnymi m.in.: dwoma warsztatami samochodowymi, linią diagnostyczną, pracownią obróbki skrawaniem, pracownią lotniczą, warsztatem blacharstwa samochodowego, motocyklowy, pracownią montażu kadłubów okrętowych. Tam uczniowie zdobywają pierwsze praktyczne umiejętności zawodowe, tam przygotowują się egzaminów potwierdzających kwalifikacje w  zawodzie i tam ostatecznie przystępują do tych egzaminów.

Szkoła zapewnia również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe u pracodawców, pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Współpracuje w tym zakresie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz kilkudziesięcioma pracodawcami. Z niektórymi z nich, takimi jak CRIST S.A, LS TECHNICS, Aeroklub Gdański, Aeroklub Elbląski czy PKP Intercity podpisała porozumienia o ściślejszej współpracy. Kształcenie w zawodzie monter kadłubów jednostek pływających jest objęte patronatem CRIST SA. Centrum jest ośrodkiem szkolenia kierowców kat. B dla uczniów, którzy w programie nauczania mają przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz współpracuje z Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych w zakresie przygotowania uczniów do wykonywania zawodu kierowca mechanik.

Centrum uczestniczy w trzech programach finansowanych z funduszy europejskich. Ich realizacja zapewniła szkole gruntowną modernizację, rozbudowę i doposażenie w najnowszy sprzęt i maszyny. Umożliwia uczniom płatne staże zawodowe, udział w wizytach studyjnych w różnych zakładach pracy na terenie całej Polski oraz udział w specjalistycznych kursach zawodowych pozwalających bezpłatnie osiągnąć poszukiwane na rynku dodatkowe uprawnienia zawodowe. Absolwenci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 są specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy oraz zajmują wysokie lokaty w konkursach dla uczniów szkół zawodowych.

Szkoła to nie tylko kształcenie ogólne i zawodowe. To dbałość o wszechstronny rozwój uczniów i kształtowanie właściwych postaw. Ta dbałość to kultywowanie honorowego krwiodawstwa i wolontariatu. W konkursie „Młoda krew ratuje” życie szkoła systematyczne zajmuje czołowe miejsca w województwie. W niej każdy młody człowiek znajdzie coś dla siebie, choćby w „Szkolnej Rewii Talentów”, programie: „Nasza szkoła czyta dzieciom”, Samorządzie Uczniowskim czy gazetce szkolnej.


Dane kontaktowe:
ul. Morska 79
81-222 Gdynia
tel. +48 58 621 68 91
ckziu1@ckziu1.gdynia.pl
www.ckziu1.gdynia.pl
Facebook: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek