Gdynia kształci przyszłych Zawodowców - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Gdynia kształci przyszłych Zawodowców

24
listopad
Gdynia kształci przyszłych Zawodowców

Mamy finał projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”. O jego rezultatach i o wielu innych kwestiach dotyczących jakości edukacji zawodowej w naszym mieście dyskutowali uczestnicy konferencji kończącej ten projekt.

 

Przedsięwzięcie realizował Wydział Edukacji we współpracy z pomorskimi pracodawcami i ekspertami z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jego celem było podniesienie jakości oferty gdyńskich szkół zawodowych, zwiększenie atrakcyjności edukacji zawodowej i zniwelowanie stereotypów dotyczących kształcenia zawodowego.

– Od wielu lat konsekwentnie rozwijamy szkolnictwo zawodowe w Gdyni. To z jednej strony kwestia bardzo twardych działań, rozbudowy placówek oświatowych, z drugiej strony to także kwestia szkoleń, kwestia dodatkowych godzin staży zawodowych – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – „Gdyńscy zawodowcy” to projekt dający realne narzędzia, aby wspierać dzieci i młodzież w wyborze właściwiej placówki oświatowej. Co jest niezwykle wartym podkreślenia, to fakt, że w działania byli zaangażowani nie tylko dyrektorzy szkół, ale przede wszystkim sama młodzież.

Co udało się osiągnąć?

Opracowano 4 analizy programów kształcenia zawodowego wraz z propozycjami ich udoskonalenia: dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w zawodzie technik budowy jednostek pływających, technik eksploatacji portów i terminali. Z kolei dla uczniów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – w zawodzie technik elektryk i technik informatyk. Powstała również innowacyjna metoda kształcenia możliwa do wdrożenia w gdyńskich szkołach zawodowych i program mentoringowy dla uczniów.

Zaprojektowano również platformę internetową, która pomoże uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego i kariery zawodowej. Ważnym etapem realizacji projektu były również szkolenia. Uczniowie ćwiczyli się w rozwijaniu postaw proprzedsiębiorczych, doradcy zawodowi w zakresie nowoczesnego poradnictwa zawodowego, a nauczyciele i dyrektorzy – z innowacyjnej metody kształcenia.

Jak to wszystko wyglądało w praktyce? O tym na konferencji mówiła Astrid Męczkowska-Christiansen, kierownik Katedry Studiów Edukacyjnych Akademii Marynarki Wojennej. Natomiast wizję szkolnictwa zawodowego w przyszłości nakreśliła Dominika Bielecka-Kokot z „Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w Gdańsku.

– Od lat promujemy szkolnictwo zawodowe i branżowe, a tego typu inicjatywy wspierają pozytywne myślenie o tego typu rodzaju kształcenia zawodowego – mówi Dominika Bielecka-Kokot. – Trójmiasto ma dużo bardzo ciekawych i atrakcyjnych możliwości wyboru dla młodych osób. Uważam, że oddolna inicjatywa i momenty, w których może się spotkać kadra nauczycielska, profesorowie, wykładowcy, doradcy zawodowi oraz przedsiębiorcy, to jest właśnie taka baza do tego, żeby tworzyć nowe oblicze szkolnictwa branżowego.

Prezentacje projektów uczniów
Podczas konferencji nie zabrakło również najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów gdyńskich szkół branżowych. Niektórzy z nich (z ZSCHiE) zaprezentowali swoje autorskie projekty: model samolotu oraz aplikację ułatwiającą podróżowanie komunikacją miejską.

– Razem z moim kolegą Filipem, staramy się zaimplementować nowoczesną technologię do komunikacji miejskiej – mówił Mateusz, uczeń II klasy programistycznej w ZSCHiE, podczas swojej prezentacji.

 

Platforma wsparcia rozwoju zawodowego uczniów

Spotkanie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym było najlepszym momentem, by zaprezentować również platformę dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych –  Gdyński Poradnik Zawodowca. To praktyczna strona internetowa – zakładka na portalu  Gdynia Edukacyjna pełna możliwości zawodowych – swego rodzaju kompendium informacji o aktualnej sytuacji oraz trendach na rynku pracy, wymogach pracodawców, zarobkach w danych zawodach i branżach. To bardzo ważne, by już w tym wieku posiadać wiedzę m.in. w zakresie zawodów nadwyżkowych, największych braków kadrowych, poszukiwanych kompetencji czy cech i wymagań dzisiejszego rynku pracy. Niejednokrotnie podkreślała to na konferencji Pani Ewa Andziulewicz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

Co niezmiernie istotne, „Gdyński Poradnik Zawodowca” daje uczniom możliwość zrobienia online samodzielnej diagnozy swoich umiejętności i kompetencji w oparciu o indywidualne preferencje, zainteresowania i własną osobowość. Jak to działa? Na podstawie udzielonych odpowiedzi generuje się  raport z wynikami, który, w razie potrzeby, będzie można skonsultować z doradcą zawodowym. Poradnik został zaprojektowany we współpracy Wydziału Edukacji z firmą Master Tele. Wsad merytoryczny – przy ogromnym zaangażowaniu ekspertów z Powiatowego Urzędu Pracy pod kierunkiem dyrektor Ewy Andziulewicz. Z kolei pytania do testu badającego predyspozycje zawodowe przygotował Owidiusz Moska, ekspert rynku pracy.

Projekt „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” korzysta z dofinansowania o wartości 137 727 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek