Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni to szkoła z ponad 80-letnią tradycją. W skład Centrum wchodzą: Szkoła Policealna nr 10, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (kl. VII-VIII).

Szkoła Policealna nr 10 kształci obecnie w zawodach: Technik Administracji, Technik Tyfloinformatyk, Technik Usług Kosmetycznych, Asystent Kierownika Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Technik Florysta. Oprócz realizacji programów nauczania tych zawodów, oferuje swoim słuchaczom udział w licznych projektach edukacyjnych podnoszących jakość wykształcenia poszukiwanego na współczesnym rynku pracy. Między innymi w projekcie MEN – Akademia Wiedzy Konicznej LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, dzięki któremu słuchacze rozwijają kompetencje społeczne i personalne. Grupę odbiorców oferty LOWE stanowią osoby dorosłe.

Słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 uczestniczą nie tylko w działaniach edukacyjnych dla dorosłych, ale również w warsztatach filmowych, warsztatach kompetencji rodzicielskich, kursach IT Basic Adults, kursach z zakresu usług kosmetycznych twarzy, paznokci i ciała, kursów rozwijających pasje, m.in.: kursu decoupage, kursów motorowodnych, czy inspiracji morskich w malarstwie.

W Centrum organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące słuchaczy do konkursów na szczeblach wojewódzkim i krajowym. Słuchacze angażują się w liczne akcje charytatywne, ekologiczne, prospołeczne, wolontariat – co przyczynia się do podnoszenia ich własnych kompetencji personalnych i społecznych. Podczas zajęć głównie koncentruje się na kształtowaniu umiejętności sprawnego komunikowania się słuchaczy w języku polskim i angielskim, poszukiwaniu i analizowaniu informacji oraz kreatywnym rozwiązywaniu problemów.

W ostatnich latach w Centrum dokonano wielu zmian organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowej realizacji podstawy programowej. Doposażono multimedialną bibliotekę, zorganizowano klasopracownię tyfloinformatyczną dla osób z niedowidzeniem do nauki w szkołach ogólnokształcących na poziomie podstawowym i liceum oraz organizacji kursów dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Słuchacze wyrażają swoje zadowolenie z udziału w organizowanych przez Centrum, uczestnicząc chętnie w wolontariacie i akcjach charytatywnych, rozwijając umiejętności interpersonalne i zawodowe.

Centrum wspiera indywidualnie słuchaczy w rozwoju osobistym i zawodowym poprzez udział w licznych programach i projektach czy akcjach: m.in. honorowego krwiodawstwa i DKMS. Szkoła w sposób zadaniowy współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, co służy wzbogaceniu warunków działalności placówki oraz przyczynia się do rozwoju kompetencji słuchaczy.
Centrum w  ocenie słuchaczy jest placówką odpowiadającą ich potrzebom edukacyjnym, przyjazną i umożliwiającą dalszy rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Zajęcia organizowane z udziałem zapraszanych profesjonalistów biznesu i edukacji są okazją do utrwalania i stosowania nabytych umiejętności w praktyce, m.in. podczas organizowanych Targach Pracy i Edukacji czy Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W trakcie nauki słuchacze nieodpłatnie mogą relaksować umysł i ciało oraz dbać o zdrowie, korzystając z Zewnętrznej Siłowni Trainer LOWE posadowionej w parku przyszkolnym Centrum.

Dane kontaktowe:
ul. Raduńska 21
81-057 Gdynia
tel. +48 58 623 04 52
sekretariat@ckziu3.edu.gdynia.pl
www.ckziunr3.pl
Facebook: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek