Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Nosowskiego w Gdyni - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Nosowskiego w Gdyni

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Nosowskiego w Gdyni

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości. To szkoła przyjazna dla uczniów i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta.

Szkoła oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze. Zajęcia realizowane są na wielu instrumentach. Oprócz nauki gry na fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, oboju, fagocie, trąbce, waltorni, akordeonie i instrumentach perkusyjnych, uczniowie biorą udział w zajęciach chóru ogólnoszkolnego, orkiestry smyczkowej, zespołów wokalno-instrumentalnych i instrumentalnych.

Uczniowie są pracowici, twórczy, wrażliwi i otwarci na obcowanie z muzyką. Zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o relację „mistrz-uczeń”.  W szkole nabywają pierwszych umiejętności prezentacji na scenie. Odnoszą sukcesy na koncertach szkolnych i pozaszkolnych. Biorą udział w konkursach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Są znakomicie przygotowani do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach muzycznych. Uczestniczą  w  popularyzowaniu tzw. „ kultury  muzycznej” środowiska lokalnego i kraju. Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.

Nauczyciele dysponują bogatym doświadczeniem zawodowym. Reprezentują wysoki poziom profesjonalny i etyczny. Cieszą się autorytetem wśród uczniów i rodziców. Są życzliwi, wspierają uczniów w rozwoju, pomagają w razie pojawiających się problemów. Działają w oparciu  o relację „mistrz-uczeń”. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami uwzględniając indywidualne predyspozycje uczniów. Są otwarci na innowacje, doskonalą się zawodowo. 

Rodzice aktywnie uczestniczą w budowaniu systemu wartości młodego pokolenia. Są przyjaźnie traktowani w szkole, współpracują i wspierają pedagogów, których obdarzają zaufaniem. Są współtwórcami sukcesów swoich dzieci. Pomagają w rozwiązywaniu problemów szkolnych. Wzmacniają pozytywny wizerunek szkoły.

Dane kontaktowe:
ul. Biskupa Dominika 13A
81-402 Gdynia
tel. 058 622 06 33
sekretariat@sm.edu.gdynia.pl
www.szkolamuzgdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek