Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

W CKZiU nr 2 dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej i specjalistycznym pracowniom zapewnia jak najlepsze przygotowanie zawodowe. Uczniowie zdobywają wykształcenie w poszukiwanych na rynku pracy, często unikalnych zawodach.

Budynek szkolny jest duży i przestronny. Odnowione sale lekcyjne wyposażone zostały w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. W pracowniach komputerowych młodzież uczy się obsługi specjalistycznych programów z zakresu projektowania i kosztorysowania budowlanego, stylizacji, wizażu oraz konstruowania odzieży. Kształcenie praktyczne odbywa się w nowoczesnych i świetnie wyposażonych pracowniach: fryzjerskiej, przemysłu mody, handlowej i robót budowlanych. Szkoła posiada jedną z największych szkolnych sal gimnastycznych w Gdyni. Dzięki doskonałym warunkom do uprawiania sportu osiąga sukcesy w wielu dyscyplinach. Corocznie organizuje Mistrzostwa Gdyni szkół ponadpodstawowych w sportach siłowych oraz Konkurs „Wiedzy o kulturze fizycznej”.

Szkoła współpracuje z Politechniką Gdańską w zakresie nauczania matematyki i  budownictwa. Przeprowadza z udziałem firm specjalistyczne szkolenia i wycieczki do zakładów, by uczniowie poznali najnowsze technologie i materiały. W ramach projektów UE młodzież zdobywa dodatkowe uprawnienia i uczestniczy w stażach uczniowskich. W CKZiU nr 2 nikt nie czuje się anonimowo. Pod troskliwym okiem pedagogów gwarantuje opiekę, pomoc, życzliwość i zainteresowanie.

Na dodatkowych zajęciach uczniowie rozwijają pasje humanistyczne, społeczne, z zakresu nauk ścisłych, sportowe i zawodowe. Uczniowie z sukcesami biorą udział w licznych konkursach, w których każdego roku osiągają wysokie lokaty na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim: Olimpiada Wiedzy i  Umiejętności Budowlanych, Turniej Buduj z Pasją, Turniej Złota Kielnia, Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz, konkurs dla uczniów z  zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”, Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”. Na zajęciach dodatkowych uczymy kreacji wizerunku. We współpracy ze znanymi firmami organizuje na terenie szkoły szkolenia i pokazy z nowych technik fryzjerskich. Wraz z Cechem Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Gdyni jest współorganizatorem Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego. Corocznie uczniowie są stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Szkoła wzmacnia empatię i kreatywność poprzez akcje charytatywne. Uczestniczy w wielu akcjach wolontariatu poświęconych pomocy dzieciom i ratowaniu zwierząt. Akcje charytatywne np. „Czesanie za uśmiech” na Targach Uroda oraz „Ślub i wesele” cieszą się dużym zainteresowaniem. Szkoła współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczy nr 1. Wspólne działania takie jak „Muzeum bez wyjątku” i „Dzień Teatru”, a także wizyty osób z niepełnosprawnościami w pracowniach szkolnych, są przykładami wspaniałej integracji i nauki tolerancji. W ramach zajęć „Praca w życiu człowieka” organizuje na terenie szkoły pokazy i prezentacje zawodów. Projekt „Dzień Rzemieślnika” cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkół podstawowych i uzyskał status „Dobrej praktyki” w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła zawodowa najwyższej jakości 2018”.

Szkoła tworzy solidny fundament do osiągnięcia sukcesu zawodowego, jak i otwiera szansę na kontynuowanie nauki. Każdy wie, że absolwenci szkoły to specjaliści w swoich profesjach.

Dane kontaktowe:
ul. Płk. Dąbka 207
81-155 Gdynia
tel. +48 58 669 97 33 +48 58 669 97 32
sekretariat@ckziu2.edu.gdynia.pl
ckziu2-gdynia.edupage.org
Facebook: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek