Placówki Archives - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Placówki

19
luty
Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą czynną cały rok. Do zadań Schroniska w szczególności należy: zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych sposobów wypoczynku, prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Nosowskiego w Gdyni

Misją Szkoły jest kształcenie muzyczne młodych ludzi wrażliwych na piękno i dobro, którzy świadomie i z chęcią będą rozwijać swoje talenty, a także korzystać z dóbr kultury oraz współtworzyć je w przyszłości. To szkoła przyjazna dla uczniów i rodziców, otwarta dla mieszkańców miasta. Szkoła oferuje edukację muzyczną na bardzo wysokim poziomie, w przyjaznej atmosferze. Zajęcia realizowane są na wielu…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Młodzieżowy Dom Kultury

Młodzieżowy Dom Kultury jest publiczną placówką zajęć pozaszkolnych, oferującą szeroki wachlarz pracowni z zakresu kultury, sportu i rekreacji, techniki, muzyki i śpiewu. Może poszczycić się profesjonalnie wyposażonymi pracowniami oraz doświadczoną kadrą nauczycielską przyjaźnie nastawioną do wychowanków. Rokrocznie proponuje uczestnikom dodatkowe zajęcia i uatrakcyjnia swoją ofertę o kolejne pracownie. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży.…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Ośrodek swoim działaniem obejmuje szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni. Podstawowymi celami Ośrodka jest wspomaganie nauczycieli i szkół w realizowaniu polityki oświatowej państwa i Gminy Miasta Gdyni, organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpraca z różnymi instytucjami na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oraz rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli. Do zadań…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

Podopieczni to młodzież mająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Poprzez edukację i wychowanie Ośrodek spełnia ważną rolę, przygotowując dzieci i  młodzież niepełnosprawną do życia w społeczeństwie. To jest miejsce dla każdego dziecka, bez względu na trudności, z jakimi się zmaga. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna kieruje się wyłącznie dobrem ucznia. Nauczyciele budują u dzieci wiarę we własne możliwości. Okazują zainteresowanie każdemu…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni to placówka dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze sprzężeniami (niewidzenie, niedowidzenie, niedosłuch, niesłyszenie, niepełnosprawność ruchowa). W Ośrodku wychowanek o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymuje fachową pomoc wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej w oparciu o wszechstronne, nowoczesne, metody i formy pracy i z zastosowaniem narzędzi wysokiej technologii. Ze względu na specyfikę placówki…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 w Gdyni to szkoła z ponad 80-letnią tradycją. W skład Centrum wchodzą: Szkoła Policealna nr 10, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (kl. VII-VIII). Szkoła Policealna nr 10 kształci obecnie w zawodach: Technik Administracji, Technik Tyfloinformatyk, Technik Usług Kosmetycznych, Asystent Kierownika Produkcji Filmowej i Telewizyjnej oraz Technik Florysta. Oprócz realizacji programów…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2

W CKZiU nr 2 dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej i specjalistycznym pracowniom zapewnia jak najlepsze przygotowanie zawodowe. Uczniowie zdobywają wykształcenie w poszukiwanych na rynku pracy, często unikalnych zawodach. Budynek szkolny jest duży i przestronny. Odnowione sale lekcyjne wyposażone zostały w rzutniki multimedialne i tablice interaktywne. W pracowniach komputerowych młodzież uczy się obsługi specjalistycznych programów z zakresu projektowania i kosztorysowania budowlanego, stylizacji, wizażu oraz konstruowania…
Czytaj dalej

Więcej

19
luty
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego Nr 1 prowadzi kształcenie na poziomie technikalnym i branżowej szkoły I stopnia. Szkoła ma charakter techniczny związany z motoryzacją, przemysłem morskim, lotniczym oraz transportem i mechaniką. Jest silnie związana z lokalną gospodarką. Dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach, pragnących szybko osiągnąć samodzielność oraz rozpocząć karierę zawodową nasza szkoła jest dobrym wyborem. Centrum dysponuje własnymi warsztatami szkolnymi m.in.:…
Czytaj dalej

Więcej
Przejdź na początek