Nie przegap! Rusza rekrutacja do "Zdolnych z Pomorza - Gdynia" - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Aktualności

Nie przegap! Rusza rekrutacja do “Zdolnych z Pomorza – Gdynia”

19
maj
Nie przegap! Rusza rekrutacja do “Zdolnych z Pomorza – Gdynia”

Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, chemii, kompetencji społecznych i szukasz arcyciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2021/2022. Ważne! Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach z biologii, rekrutacja uczestników z tego przedmiotu została już zakończona.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Gdynia”?;


Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!

MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 3.09.2021 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mariolacirson@o2.pl;
– 19.07.2021-9.09.2021 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
– do 10.09.2021 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– połowa września 2021 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 24.09.2021 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

• CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 3.09.2021 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres mariolacirson@o2.pl;
– 28.06.2021-4.09.2021 – przekazanie rezultatów projektów na adres grzegorz.urgacz@talent.edu.pl (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 10.09.2021 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 18.09.2021 – przygotowanie list rankingowych;
– po 20.09.2021 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo
w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w Gdyni, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:

INNE DOKUMENTY:


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek