Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy

Szanowni Państwo, Nauczyciele i Dyrektorzy gdyńskich placówek oświatowych, W odpowiedzi na przesyłane przez Państwa pisma, dotyczące sytuacji strajkowej,  a także w nawiązaniu do informacji medialnych, dotyczących strajku, zawieszonego w ostatnich dniach, pragnę Państwa poinformować o podjętych decyzjach oraz sposobach rozwiązania problemów, które Państwa dotyczą. Prezydent Gdyni Pan Wojciech Szczurek jasno deklarował, że wszystkie środki, zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli, pozostaną w budżetach szkół, niezależnie od czasu trwania strajku i jego skali. Sposób rozdysponowania kwoty – łącznie z opcją wypłacenia jej w pełni także osobom strajkującym – uzależniony jest od istniejących rozwiązań prawnych. Z dużym żalem należy stwierdzić, że pomimo wyrażanych oczekiwań

Czytaj dalej