Menu górne

Kategoria

Zawody przyszłości, już dostępne w Gdyni

Zawody przyszłości, już dostępne w Gdyni

//fot. Filip Śmigielski

Profesjonalne kursy dla uczniów w zawodach przyszłości, najnowsze technologie w szkolnych pracowniach, nieograniczone możliwości rozwoju zawodowego dla nauczycieli. W Gdyni inwestujemy w rozwój szkolnictwa zawodowego, wierząc, że nowe technologie są nierozerwanie związane z przyszłością.

 

Maciej uczy się w szkole, która kształci przyszłych mechaników lotniczych. To niezwykle ważny i ekskluzywny zawód, jak wiele nowych specjalności, które oferuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. To jedna z doskonałych szkół zawodowych w Gdyni, wśród których wymienia się Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, będący z Złotej Setce polskich techników według rankingu Perspektywy, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych oraz Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Wszystkie te szkoły brały ostatnio udział w wartym 8 230 198,23 złotych programie, który miał na celu podniesienie innowacyjności kształcenia zawodowego.

– To innowacyjne w skali kraju działania, których celem jest zaoferowanie praktycznie nieograniczonych możliwości rozwoju nie tylko uczniom, ale również ich nauczycielom – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Projekt przede wszystkim stawiał na zdobywanie doświadczeń: uczniowie mogli wziąć bezpłatnie udział w kosztownych, certyfikowanych szkoleniach, które otwierają im drogę do pożądanych na rynku pracy zawodów, nauczyciele mogli sfinansować studia podyplomowe, a szkoły zyskały nowe pracownie, wyposażone w najnowsze technologie. Można śmiało powiedzieć, że w Gdyni oferujemy naukę przyszłości, coraz częściej ze wsparciem takich rozwiązań technologicznych, które dopiero wkraczają na rynek.

 

W ramach projektu zrealizowano aż 150 godzin dodatkowych staży i praktyk zawodowych u renomowanych pracodawców, co pomogło 2 029 uczniom zdobyć doświadczenie pod okiem najlepszych profesjonalistów, niezbędne na starcie zawodowym.
Z kolei 2 729 uczniów oraz 203 nauczycieli, wzięło udział w kosztownych szkoleniach i certyfikowanych kursach branżowych takich jak: kursy prawa jazdy kat. B dla 378 uczniów; doskonalenia technik jazdy dla 45 uczniów; kursy języka obcego zawodowego dla 35 nauczycieli; a także kursy Sushi Master, profesjonalne kursy barmańskie i inne w zależności od preferencji gdyńskich uczniów.
To jeszcze nie wszystko: uczniowie Zespołu Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, mogli podróżować, między innymi „Szlakiem tatarskim” oraz Szlakiem Orlich Gniazd, brali udział w warsztatach z Mistrzem kulinarnym. Aż 1 758 uczniów wszystkich typów szkół skorzystało z indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym oraz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. W tych ostatnich wzięli udział także nauczyciele, a nawet rodzice.
Było również wsparcie w postaci zakupów, do szkół trafiło 100 podręczników branżowych, 20 laptopów dla nauczycieli, a także najnowocześniejsze pod względem technologii narzędzi do branżowych symulacji biznesowych dla ZSET, CKZIU nr 1, ZSCHIE.

 

– Udział mojej szkoły w tym projekcie uważam za ogromną wartość dodaną – podsumowuje Rafał Miłosz, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. – Dzięki wsparciu, zmodernizowano i wybudowano warsztaty szkolne. Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć lekcyjnych. Dzięki udziałowi w projekcie staliśmy się jedną z najlepiej wyposażonych szkół w regionie. Wchodzimy w przyszłość bez kompleksów, nasi uczniowie kształcą się w pracowniach wyposażonych w najnowocześniejsze technologie. Sami uczniowie mogli wziąć udział w kursach zawodowych, przez co mogli podnosić swoje kwalifikacje i w ten sposób łatwej odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie staliśmy się szkołą bardzo nowoczesną przygotowaną do wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość i ciągły postęp technologiczny.

//fot. Filip Śmigielski

 

W ramach projektu w CKZiU nr 1 w Gdyni: zmodernizowano stary budynek warsztatów szkolnych i przystosowano go dla osób z niepełnosprawnościami, wybudowano również 4 piętrowy nowy budynek warsztatów szkolnych.
Oba budynki warsztatów szkolnych wyposażono w nowoczesny specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w trakcie zajęć warsztatowych: tokarki konwencjonalne, tokarki CNC, frezarki, szlifierki, strugarki, stanowiska spawalnicze, spawarki do spawania elektrodą otuloną, automaty spawalnicze do spawania metodami MIG/MAG, TIG, linię diagnostyczną do obsługi samochodów osobowych wraz z trzema samochodami. Są tu także: warsztat blacharski wyposażony w nowoczesny sprzęt do napraw blacharskich, nowoczesne pracownie wyposażone w różnego typu symulatory służące do nauki każdego zawodu w jakim kształci szkoła, warsztat motocyklowy wraz z trzema nowymi motocyklami.
Dla uczniów i nauczycieli organizowano następujące kursy: kurs prawa jazdy kat. B, kursy spawania różnego rodzaju metodami, kurs poddźwigowego i kurs obsługi wózków widłowych.
To tylko przykład z jednej szkoły. W rzeczywistości każda ze szkół technicznych i zawodowych w mieście, dzięki tym działaniom kształci już w nauce przyszłości.

 

 


Wróć do listy Następny wpis