Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych

To szkoła istniejąca od 1934 roku. Obecnie w skład ZSHG wchodzą Technikum Hotelarskie kształcące w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki, Technikum Gastronomiczne kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 5 kształcąca w zawodzie kucharz.

Szkoła jest beneficjentem projektu unijnego „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie”, w ramach którego baza została zmodernizowana, a budynek przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie ZSHG odbywają naukę w nowocześnie wyposażonych pracowniach zawodowych i warsztatach szkolnych znajdujących się w połączonych budynkach przy ul. Morskiej 75-77.

Wszyscy uczniowie mogą brać udział w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”. Umożliwia on zdobycie doświadczenia zawodowego w formie wynagradzanego stażu oraz udział w certyfikowanych kursach takich jak: kurs baristy, kurs barmański, kurs pilota rezydenta, kurs sommelierski czy kurs Sushi Master. Nasi uczniowie mają możliwość udziału w międzynarodowych wymianach. Od 5 lat współpracuje ze szkołą francuską w Hayange, a od 2 lat podejmuje nową wymianę z Instituto Di Instruzione Superioire V.Dandolo we Włoszech. Szkoła zapewnia realizację praktyk w renomowanych hotelach, w restauracjach i biurach podróży, a także na promach Unity Line. Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztatach szkolnych i u pracodawców.

Od wielu lat szkoła współpracuje z sąsiadującym Uniwersytetem Morskim, którego wykładowcy prowadzą cykliczne spotkania i wykłady z zakresu współczesnych problemów żywieniowych, diet i chorób cywilizacyjnych.
ZSHG jest organizatorem trzech wojewódzkich konkursów: Nakrywania i Wzorowego Czytania „Pokochać Pana Tadeusza”. Ciekawym przedsięwzięciem promującym szkołę w środowisku jest konkurs kulinarny „Znani i lubiani gotują z uczniami”, który organizuje od 2013 r. pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Do udziału zapraszani są pracodawcy, przedstawiciele władz miasta Gdyni i uczelni, a także twórcy kultury.

Szkoła szczyci się corocznymi sukcesami uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej i Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, a także w ogólnopolskich konkursach gastronomicznych. W 2017 r. z inicjatywy uczniów powstało Szkolne Biuro Podróży, w ramach którego uczniowie zajmują się opracowaniem wyjazdów turystycznych dla innych klas. Uczniowie mają możliwość publikowania na stronie szkoły miesięcznika „E- książka kucharska ZSHG”. W szkole działa koło wolontariatu zaangażowane we współpracę z Gdyńskim Hospicjum im. św. Wawrzyńca oraz podejmujące akcje na rzecz potrzebujących pomocy. Organizowane są szkolne konkursy z zakresu gastronomii, ale i językowe czy poetyckie.

Dane kontaktowe:
ul. Morska 77
81-222 Gdynia
tel. +48 58 620 12 89
sekretariat@zshg.edu.pl
zshg.edu.gdynia.pl
facebook.com/zshggdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek