Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych

Początki szkoły sięgają 1925 roku, kiedy to powołana została Szkoła Kupiecka. Z biegiem lat szkoła dostosowywała się do rynku pracy. W 1965 roku została przeniesiona z ul. Morskiej do nowego budynku przy ul. Orłowskiej.

Od 2016 roku mieści się przy al. Zwycięstwa 194, gdzie w II Rzeczypospolitej znajdowała się pierwsza, w rodzącej się Gdyni, społeczna szkoła utworzona przez Teofila Zegarskiego. Wieloletnia tradycja szkoły oraz przeszłość nowej siedziby są dla nas wyznacznikiem dalszego rozwoju. W ramach gdyńskiego projektu UE Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny – 6 pracowni zawodowych i językowych. Pracownie wyposażone są w specjalistyczne oprogramowanie, służące kształceniu zawodowemu na najwyższym poziomie, dzięki czemu uczniowie zdobywają umiejętności potrzebne na rynku pracy. Profesjonalna kadra pedagogiczna stwarza uczniom szanse odkrywania i rozwoju uzdolnień, zdobycia dobrego wykształcenia i odebrania starannego wychowania. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach maturalnych i zawodowych, w efekcie czego od kilku lat szkoła obecna jest w rankingu Rzeczypospolitej i Perspektyw.

Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład ZSAE kształci w 4 zawodach: technik ekonomista w klasie dwujęzycznej z językiem angielskim, technik rachunkowości, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik reklamy.
Jako jedyna szkoła w Gdyni prowadzimy firmę symulacyjną zrzeszoną w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych CENSYM należącej do światowej sieci EUROPEN Pen International skupiającej 7500 firm symulacyjnych z 45 krajów na całym świecie. Firma symulacyjna zorganizowana jest na wzór prawdziwego przedsiębiorstwa. Realizuje także program REVAS – tworzenie i prowadzenie firmy, a także Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Młodzież działa w Samorządzie Uczniowskim, prowadzi Radio Ekonomik, angażuje się w wiele akcji, m.in. Szlachetna Paczka, Paczuszka dla Maluszka, Młoda krew ratuje życie. Od 2008 roku szkoła realizuje projekty unijne: Comenius, Młodzież w działaniu, Leonardo da Vinci, a obecnie Erasmus+, w ramach których współpracuje ze szkołami z całej Europy. Podczas 19 różnych projektów uczniowie zdobywali umiejętności zawodowe, językowe, managerskie.

Szkoła rozwija postawy patriotyczne. Uczniowie angażują się w takie wydarzenia jak: Gdyńska Parada Niepodległości, Szkoła Dziedzictwa. Projekt 966, cykl wycieczek, projekt Piaśnica. Młodzież uczestniczy w konkursach i projektach, uzyskując wysokie lokaty m.in. w Międzyszkolnym Konkursie o Prawach Konsumenta, Wojewódzkim Konkursie Rachunkowości, Konkursie Junior Biznes, Konkursie Wiedzy o Podatkach oraz olimpiadach. Szkoła współpracuje z firmami i szkołami wyższymi, realizując praktyki i projekty z m.in. Thyssenkrupp oraz Bankiem Zachodnim WBK jako firmami patronackimi klas. Praktyki zawodowe realizowane są w renomowanych firmach i instytucjach. Firma Thyssenkrupp gwarantuje zatrudnienie absolwentów na poziomie minimum 50% uczestników praktyk. Celem szkoły jest przygotowanie kompetentnego pracownika, pożądanego na rynku pracy.

Szkoła posiada salę gimnastyczną i siłownię wyposażoną w profesjonalny sprzęt. Położenie szkoły w Orłowie daje możliwość korzystania w ramach zajęć wychowania fizycznego z walorów rekreacyjnych dzielnicy. Uczniowie uzyskują wysokie wyniki w międzyszkolnych zawodach sportowych. O atrakcyjności oferty edukacyjnej decyduje jej nieustanne dostosowywanie się do zmieniającego się rynku pracy.

Dane kontaktowe:
al. Zwycięstwa 194
81-540 Gdynia
tel. +48 58 624 82 86
sekretariat@zsae.edu.gdynia.pl
zsae.gdynia.pl
Instagram: zsae.gdynia
Facebook: UczniowieZSAE


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek