Menu górne

Kategoria

„Zdolni z Pomorza-Gdynia” jeszcze tylko przez rok – SKORZYSTAJ!

„Zdolni z Pomorza-Gdynia” jeszcze tylko przez rok – SKORZYSTAJ!

Jeśli jesteś uczniem VII lub VIII klasy szkoły podstawowej (a w uzasadnionych przypadkach także wcześniejszych klas) lub chodzisz do szkoły ponadpodstawowej, masz szczególne uzdolnienia z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i szukasz arcyciekawych zajęć dodatkowych, jesteś finalistą lub laureatem olimpiad i konkursów kuratoryjnych – weź udział w ostatniej już rekrutacji do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia” i zostań jego uczestnikiem w roku szkolnym 2020/2021.

Co umożliwiamy?
• szereg zajęć pozalekcyjnych realizowanych według autorskich programów nauczania opracowanych przez nauczyciela dla danej grupy uczniów. Uwzględniają one indywidualne potrzeby rozwoju każdego uczestnika, zdiagnozowane podczas badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Tematyka zajęć zdecydowanie wykracza poza podstawę programową, dotyczą problemów oraz zadań pojawiających się na konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
• udział w spotkaniach akademickich, opiekę mentorską, obozy naukowe, stypendia.
Co zrobić by, zostać uczestnikiem „Zdolnych z Pomorza – Gdynia”?
Poniżej przedstawiamy harmonogramy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dla poszczególnych przedmiotów, oraz pliki z dokumentami do pobrania. Liczba miejsc jest ograniczona!

• MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA:

– do 4.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres a.pranga@gdynia.pl;
– 15.07.2020-9.09.2020 – badania psychologiczne uczniów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
– do 8.09.2020 – ustalenie listy uczniów piszących Test Uzdolnień Kierunkowych (TUK);
– połowa września 2020 r. przeprowadzenie TUK (o szczegółach dotyczących terminu testu będziemy informować);
– do 24.09.2020 – sprawdzenie TUK, przygotowanie list rankingowych, list uczniów zakwalifikowanych, list rezerwowanych.

• CHEMIA, BIOLOGIA I KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

– do 4.09.2020 – zgłoszenie uczniów poprzez przesłanie kopii podpisanych dokumentów rekrutacyjnych na adres a.pranga@gdynia.pl;
– 28.06.2020-6.09.2020 – przekazanie rezultatów projektów na adres a.pranga@gdynia.pl (szczegóły w załączniku „Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych”);
– 11.09.2020 – prezentacja projektów przed komisją rekrutacyjną;
– do 18.09.2020 – przygotowanie list rankingowych;
– po 21.09.2020 – dla osób zakwalifikowanych do projektu badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

UWAGA! Finaliści, laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych mają pierwszeństwo
w rekrutacji i nie muszą przygotowywać/ pisać testu uzdolnień kierunkowych.
Dołącz do nas! Bądź jednym z wielu osób takich jak Ty, młodych zdolnych w Gdyni, którzy już rozwijają swoje pasje i uzdolnienia w ramach naszego projektu.

Pliki do pobrania:

I ETAP REKRUTACJI:
zał. 1 – arkusz nominacji
zał. 2 – oświadczenie – obow. inf. UODO
Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia

INNE DOKUMENTY:
Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
Wniosek o zmianę LCNK
Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
Regulamin rekrutacji uczniów do projektu Zdolni z Pomorza – Gdynia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Wróć do listy Następny wpis