Menu górne

Kategoria

Regulamin

Regulamin

  1. Użytkownicy obiektu na podstawie dokonanej rezerwacji zobowiązani są do przestrzegania maksymalnej liczby osób mogących korzystać w tym samym czasie z obiektu, zgodnie z aktualnymi limitami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  2. Użytkownicy obiektu na podstawie dokonanej rezerwacji, w przypadku kolejnej grupy użytkowników oczekujących na wejście na obiekt zgodnie z rezerwacją, zobowiązani są do zakończenia korzystania z obiektu przed upływem czasu rezerwacji, w wymiarze zgodnym z aktualnymi wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Użytkownicy obiektu na podstawie dokonanej rezerwacji zobowiązani są do korzystania z osobistego sprzętu treningowego lub jego dezynfekcji po użyciu, zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Użytkownicy obiektu na podstawie dokonanej rezerwacji zobowiązani są realizacji innych obowiązków, w tym dotyczących środków ochrony osobistej oraz dezynfekcji rąk dla osób wchodzących i opuszczających obiekt, zgodnie z aktualnymi wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego dla danego boiska.
  6. Z systemu rezerwacji skorzystać mogą tylko osoby indywidualne.

Wróć do listy Następny wpis