XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika

XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika

Per aspera ad astra (Przez trudy do gwiazd) – ta łacińska maksyma przyświeca szkole od 25 lat jej istnienia. Mimo, że jest szkołą położoną poza ścisłym centrum miasta, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Szkoła twarzy bezpieczną i przyjazną do nauki atmosferę. Uczniowie mają możliwość indywidualnego wyboru przedmiotów rozszerzonych oraz poziomu zaawansowania języków obcych. Wszystkie te zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych. Dobrze rozwinięta baza sportowa daje możliwość aktywności fizycznej w dyscyplinach sportowych wybranych przez uczniów. Od wielu lat współpracuje ze szkołami w Holandii i  Niemczech, co roku odbywają się wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół. W  2018 roku szkoła nawiązała współpracę ze szkołą w andaluzyjskiej Hiszpanii oraz została szkołą partnerską stowarzyszenia AFS i gościła uczniów z Argentyny, Turcji, Włoch i Chin. Na bieżąco uczestniczy w  życiu trójmiejskich uczelni wyższych biorąc udział w warsztatach i projektach dedykowanych dla naszych uczniów. Propaguje wartości patriotyzmu i szacunku dla przeszłości, połączone z otwarciem na nowoczesność. Uczy demokracji, samorządności, tolerancji, umiejętności funkcjonowania w  środowisku. Uczniowie biorą udział w debatach oksfordzkich, prawyborach, ważnych wydarzeniach kulturalnych Trójmiasta. Od kilku lat mocno angażuje się w propagowanie dawstwa szpiku.

Oferta edukacyjna jest bardzo zróżnicowana i każdy przyszły uczeń znajdzie coś dla siebie. Klasa dwujęzyczna jest adresowana dla uczniów o  dużych zdolnościach językowych. W  klasie tej chemia, geografia, historia oraz biologia nauczane są dwujęzycznie, tzn. w języku polskim i języku angielskim. Uczeń ma do wyboru przedmioty na poziomie rozszerzonym (poza językiem angielskim) – język hiszpański lub język niemiecki, język polski, historię, geografię, WOS. Klasa dla humanistów, w której od pierwszej klasy język polski i język angielski realizowany jest na poziomie rozszerzonym, w drugiej klasie można dodatkowo wybrać dwa przedmioty lub wymienić jeden z już wybranych spośród: historii, wiedzy o  społeczeństwie, biologii, geografii (realizacja w klasie II i III). W klasie tej realizowany jest przedmiot dodatkowy: podstawy prawa oraz zajęcia warsztatowe z edukacji medialnej prowadzone przez pracowników naukowych UG. Klasa humanistyczna jest przewidziana dla osób zainteresowanych studiami na kierunkach: prawo, administracja, socjologia, politologia, filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo. Klasa politechniczna jest dla uczniów chcących studiować na technicznych, inżynieryjnych kierunkach (architektura, budownictwo, elektronika, informatyka). Uczniowie uzdolnieni matematycznie mogą sprawdzić się w  konkursach organizowanych w  szkole i poza nią. Uczestniczymy w Lidze Matematycznej UG, konkursie Wygraj Indeks PG i CEN, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej Uniwersytet Wrocławski oraz ogólnopolskim konkursie Kangur. Klasa biomedyczna jest propozycją dla uczniów chcących studiować kierunki przyrodnicze, medyczne, farmację, biotechnologię, ochronę środowiska. Klasa realizuje rozszerzony program nauczania biologii i chemii w II i III klasie w wymiarze 7 godzin tygodniowo. Dodatkowo uczeń może wybrać język angielski lub matematykę na poziomie rozszerzonym. Zajęcia z biologii i chemii odbywają się w podziale na grupy w dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Dane kontaktowe:
ul. Wejherowska 55
81-049 Gdynia
tel. +48 58 623 12 27
sekretariat@xivlo.edu.gdynia.pl liceum@zso5.gdynia.pl
www.lo.xivlo.pl
facebook.com/XIVLOGdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek