X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej

X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni to szkoła, która swoją ofertę buduje w oparciu o potrzeby uczniów. Tworzy podbudowę do kształcenia na uczelniach wyższych, aktywizuje poprzez udział w projektach międzyszkolnych, miejskich, krajowych i międzynarodowych, takich jak Erasmus.

Szkoła współpracuje na bazie porozumień z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Oferta klasy matematyczno-przyrodniczej stworzona jest dla osób, które będą studiować na uczelniach technicznych oraz uniwersytetach. Klasa pogłębia zainteresowania naukami ścisłymi, rozwija umiejętność wnioskowania, logicznego myślenia oraz posługiwania się technikami komputerowymi oraz tworzenia programów komputerowych. Prowadzone są zajęcia warsztatowe i  terenowe pobudzające wyobraźnię młodzieży. Uczniowie biorą udział w prelekcjach i konferencjach naukowych, a także w zajęciach terenowych: z zakresu hydrologii, meteorologii i astronomii, a  także w  obserwacjach hydrologicznych, meteorologicznych i astronomicznych. Możemy pochwalić się wieloletnim uczestnictwem w „Baltic Sea Project” i w anglojęzycznym projekcie „Gdynia Business Week”, jak również stałą współpracą z Fundacją Gospodarczą w Gdyni. Uczniowie zainicjowali projekt „Zróbmy coś pożytecznego”, który podjęli radni Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni.

Oferta klasy biologiczno-chemicznej skierowana jest do ucznia ciekawego świata, zainteresowanego naukami przyrodniczymi, otwartego na nowe projekty. Oferta przewiduje innowacyjną naukę biologii i j. angielskiego. Rozwija kompetencje językowe poprzez działania związane z ekologią. Poszerza znajomość biologii o zagadnienia, którymi zajmują się biologiczne think-tanks, czyli współczesny świat nauki. Uczy w oparciu o emocjonujące doświadczenia przeprowadzane przez uczniów. Uczniowie poznaja j. angielski jako narzędzie służące dzieleniu się własnymi pomysłami oraz wymianie doświadczeń. Uczniowie są przygotowywani do studiowania nauk medycznych i przyrodniczych zarówno na uniwersytetach, uczelniach medycznych, jak i politechnikach. Biorą też udział w wykładach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską i  GUMed w ramach Młodzieżowych Spotkań z Medycyną, czy w warsztatach i wykładach z wydziałem Chemii i Biologii UG w ramach programów „Poznaj pracę biologa” i „Zaproś naukowca do szkoły”, wydziałem Chemii PG oraz Wydziałem Oceanografii. W klasie działa Eksperymentalne Koło Biologiczne „Przeprowadź doświadczenie i napisz pracę badawczą!”, Naukowe Koło Ekologiczne.

Klasa filologiczno-prawnicza stwarza możliwość wszechstronnego rozwoju humanistycznego i aktywnego, świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Realizuje dodatkowe przedmioty: prawo – zajęcia w szkole prowadzone przez prawników, edukacja samorządowa (program własny/WOS), elementy retoryki i edukacji teatralnej (innowacja), intertekstualność kultury (program własny/ język polski). Wszystko to daje możliwość nowoczesnego rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Klasa uczestniczy w warsztatach, wykładach o tematyce obywatelskiej, prawniczej, polonistycznej, filmowej i historycznej (współpraca z instytucjami kultury i nauki (muzea, kina, Teatr Miejski, ESC, itp.). Uczniowie profilu c biorą udział w różnych olimpiadach i  konkursach: obywatelskich, prawniczych, oratorskich, humanistycznych, literackich, dziennikarskich, historycznych i teatralnych z sukcesami. Jest to profil dla przyszłego: animatora kultury, polonisty, poligloty, samorządowca, działacza społecznego, prawnika, filmoznawcy, dziennikarza, kulturoznawcy, logopedy – daje możliwości rekrutacyjne na wielu kierunkach uniwersyteckich.

Dane kontaktowe:
ul. Władysława IV 58
81-384 Gdynia
tel. +48 58 620 75 29
sekretariat@xlo.edu.gdynia.pl
www.xlogdynia.pl
facebook.com/xloGdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek