Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu

Od lat wśród uczniów szkoły propagowany jest zdrowy styl życia. Szkoła została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Udział w zajęciach pozalekcyjnych daje uczniom możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Uczniów chcących rozwijać talent aktorski szkoła zaprasza do koła teatralnego. Pasjonaci książek i teatru świetnie poczują się wśród członków Koła Miłośników Książki. Od wielu lat koło teatralne działające w bibliotece bierze udział w Przeglądzie Twórczości Teatralnej Gdyńskich Placówek Specjalnych „My Zaczarowani Teatrem”. Zdolności manualne można rozwijać na zajęciach koła plastycznego. Uczniów chcących rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, argumentowania, wystąpień publicznych zapraszamy do Koła Debat Oksfordzkich. Szkolne Koło Sportowe zaprasza wszystkich lubiących wysiłek fizyczny. Zimą wszystkie dzieci zapraszamy na białą szkołę. W szkole realizowany jest program „Otwarta Szkoła”. Ofertę zajęć dostosowujemy do potrzeb społeczności lokalnej. Liczne zajęcia realizowane są poza murami szkoły. Dzięki współpracy z trójmiejskimi uczelniami dzieci i młodzież mają możliwość uczestnictwa w dedykowanych im zajęciach, a nauczyciele otrzymują profesjonalne wsparcie i dostęp do najnowszych badań.

Szkoła wspiera przedsiębiorczość uczniowską. W roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 uczniowie zajęli I miejsce w gdyńskim konkursie Junior BIZNES. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z sukcesem bierze udział w programie Otwarta Firma. Już dwukrotnie znalazła się w gronie 10 najaktywniejszych szkół podstawowych w Polsce. Spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami różnych zawodów przygotowują uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Młodsi uczniowie poznają w ten sposób świat zawodów. Szkoła organizuje liczne wyjścia do muzeów, teatrów, centrów edukacji. Uczestnictwo w warsztatach naukowych, artystycznych, praktycznych, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, specjalistami i zagranicznymi wolontariuszami są doskonałym sposobem na połączenie nauki z życiem codziennym. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia języka angielskiego podczas wyjazdów w ramach programu Euroweek. Dzięki udziałowi szkoły w akcjach charytatywnych, dzieci i młodzież stają się wrażliwsze na potrzeby drugiego człowieka.

Szkoła jest organizatorem międzyszkolnych konkursów: Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Pięknej Dykcji „Paszczodźwięki”. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki temu w szkole uczniowie są objęci m.in. terapią metodą Warnkego, metodą Biofeedback, metodą Tomatisa.

Dane kontaktowe:
ul. Orłowska 27/33
81-522 Gdynia
tel. +48 58 624 84 62 +48 58 664 95 82
sekretariat@sp8.edu.gdynia.pl
www.sp8gdynia.pl
Facebook: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców-Helu


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek