Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Antoniego Abrahama

Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni to placówka edukacyjna, w której tradycję łączy się z nowoczesnością.

W 2014 roku oddano do użytku nową część placówki, w tym profesjonalną halę sportową. W roku 2019 zakończono prace związane z termomodernizacją i budynek stał się energooszczędny oraz uzyskał nowoczesny wygląd. W placówce uczy się ponad 900 uczniów i pracuje 90 nauczycieli. Dzieci młodsze bawią się i pracują w wydzielonej części budynku. Świetlica szkolna funkcjonuje od godz. 6.30 do 17.00 i przeznaczona jest dla uczniów oddziałów zerowych oraz klas I-III. Stołówka szkolna oferuje możliwość spożycia ciepłego posiłku, a dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas pierwszych spożywają posiłek oddzielnie, pod opieką nauczyciela. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo poprzez monitoring i dyżury nauczycieli. Dużą wagę przywiązujemy do działań profilaktycznych poprzez programy własne, sanepidu oraz gminne, w zakresie profilaktyki agresji, fonoholizmu, uzależnień, wykluczenia. Uczy zasad właściwego zachowania i odnosi sukcesy w miejskim konkursie „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”.

Oferuje zintegrowany system wsparcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zatrudniamy pedagoga, terapeutę, psychologa, logopedę i nauczycieli wspomagających. Od roku 2014 szkoła prowadzi szkolenie sportowe we współpracy z gdyńskimi klubami sportowymi w zakresie piłki nożnej i piłki koszykowej. W sporcie uczniowie szkoły odnoszą spektakularne sukcesy, np. w roku 2017-2018 zdobyli w ogólnopolskim projekcie tytuł Drużyna Energii. Szkoła posiada profesjonalną ściankę wspinaczkową.

Nauczyciele realizują ponad 60 programów i projektów autorskich. Szkoła daje możliwość nauki języka niemieckiego i hiszpańskiego. Nauczyciele języka angielskiego realizują innowację CLIL (Content and Language Integrated Learning). Szkoła dołączyła do międzynarodowego grona szkół eTwinning. Uczniowie osiągają sukcesy w meczach matematycznych oraz w zawodach szachowych, w organizacji których współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim i Pomorskim Związkiem Szachowym. Włącza się w realizację projektów unijnych oraz gminnych, jak „Otwarta Szkoła”. Tradycją szkoły jest współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Prowadzi nauczanie języka regionalnego, a zespół taneczno-wokalny „Krosniata” stał się wizytówką placówki. Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szkoła wspiera Związek Harcerzy Rzeczpospolitej oraz Gdyńskie Hospicjum Bursztynowa Przystań. Posiada certyfikat „Szkoła w Chmurze” – umożliwiający pracę w programie Microsoft Schools.

Dane kontaktowe:
ul. Cechowa 22
81-194 Gdynia
tel. +48 58 625 40 25
sekretariat@sp6.edu.gdynia.pl
www.sp6.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek