Szkoła Podstawowa nr 47 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 47

Placówka jest nowoczesna i monitorowa przez całą dobę, co zapewnia bezpieczeństwo przebywającym w niej uczniom. Dobra atmosfera pracy i nauki oraz wzajemna życzliwość sprawiają, że uczniowie chętnie przychodzą do szkoły.

Szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi w pomoce dydaktyczne i tablice multimedialne gabinetami przedmiotowymi, zestawami mobilnych komputerów uczniowskich otrzymanych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła, które są wykorzystywane na wielu lekcjach, oddzielną, dobrze wyposażoną salą komputerową i gimnastyczną dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego, czterema salami gimnastycznymi, salą do gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w odpowiedni sprzęt, a także siłownią dostępną dla uczniów, kilkoma boiskami – pełnowymiarowym do piłki nożnej, do piłki plażowej, do koszykówki oraz bieżnią lekkoatletyczną, krytymi kortami tenisowymi, na których odbywają się zajęcia w ramach godzin lekcyjnych, przestronną i dobrze wyposażoną świetlicą czynną codziennie w godzinach od 6:30 do 17:00, biblioteką i czytelnią szkolną z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi dla uczniów, dwoma placami zabaw – dla dzieci przedszkolnych i starszych uczniów, skateparkiem umiejscowionym na terenie szkoły.

Uczniowie mogą korzystać z wielu udogodnień, między innymi: dwudaniowych, smacznych i niedrogich obiadów dla każdego chętnego ucznia. Obiady są wydawane w czasie trzech długich dwudziestominutowych przerw w przestronnej i ładnej stołówce. Dzięki systemowi elektronicznych kart wydawania posiłków i łatwemu sposobowi opłacania ich przez rodziców (przelew bankowy) są niezwykle popularne w szkole, w dni wolne od zajęć dydaktycznych czynna jest świetlica szkolna, kadra pedagogiczna sprawuje opiekę nad uczniami, których rodzice pracują, półkolonii w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, w czasie których organizowane są ciekawe i twórcze zajęcia, np. w Centrum Nauki Experyment, w U7, w Amazonii czy w Leśnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie. Cieszą się one wielkim zainteresowaniem dzieci z całej dzielnicy; szafek na książki i zeszyty umieszczonych na korytarzach szkolnych, opieki stomatologa i pielęgniarki na terenie szkoły, zajęć logopedycznych, a także opieki pedagoga i psychologa szkolnego. Na korytarzach szkolnych zostały umieszczone miejsca z wodą do picia dostępne dla każdego ucznia. W czasie przerw dzieci mogą korzystać z gier korytarzowych, np. piłkarzyków, podłogowych gier edukacyjnych lub w specjalnie do tego przystosowanych miejscach, na wygodnych kanapach poczytać czasopisma.

Szkoła aktywnie współpracuje z wieloma organizacjami, dzięki którym szkoła może nauczyć dzieci i młodzież, czym jest patriotyzm i umożliwić spotkania z ciekawymi ludźmi. Są to: – Związek Sybiraków, – Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Gdyni, – Gdyński Oddział Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, – Stowarzyszenie Gdynian Wysiedlonych. Duży nacisk szkoła kładzie także na uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, stąd też zachęcamy naszych wychowanków do udziału w licznych akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, I ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Współpracuje także z Gdyńskim Hospicjum im. Świętego Wawrzyńca. Na terenie szkoły działa kilka drużyn harcerskich i zuchowych, które proponują dzieciom i młodzieży zajęcia z metodyki harcerskiej, a także ciekawe biwaki w trakcie roku szkolnego i obozy letnie w czasie wakacji. Od wielu lat szkoła prowadzi projekty w ramach programu Erasmus. Wiąże się to ze współpracą dzieci i młodzieży ze szkołami i przedszkolami z innych państw. Szkoła bierze udział w międzynarodowych projektach e-Twinning. Są to warsztaty przedmiotowe i wycieczki turystyczno-krajoznawcze, dzięki którym młodzi ludzie poznają historię i przyrodę swojego regionu, województwa, a także całego kraju. Szkoła, jest dumna z tego, że proponuje wychowankom również wielodniowe wycieczki zagraniczne.

Po zajęciach lekcyjnych uczniowie i wszyscy mieszkańcy dzielnicy do późnych godzin wieczornych każdego dnia, a także w weekendy, mogą uczestniczyć w licznych zajęciach w ramach kół zainteresowań lub Szkoły Otwartej. Są to zajęcia sportowe, taneczne, muzyczne, informatyczne, krawieckie, językowe, a także teatralne od kilku lat prowadzone przez aktora Teatru Miejskiego w Gdyni, na których uczniowie współtworzą scenariusze sztuk teatralnych, kształcą swoje umiejętności sceniczne i oratorskie. Przynosi to efekty w postaci licznych nagród zdobytych na konkursach. Słynne w całym kraju szkolne zespoły muzyczne: Granda, Luz i Wiercipięty powstały w tej właśnie szkole. Szkoła ściśle współpracuje z Radą Dzielnicy i jest miejscem organizacji licznych wydarzeń dla jej mieszkańców. Wspólnie organizują wigilie dzielnicowe, kursy pierwszej pomocy, tańca towarzyskiego, samoobrony, turnieje gier planszowych, liczne imprezy sportowe, np. bieg mikołajkowy, turniej tenisa stołowego, mecze piłki siatkowej i koszykowej, seanse kina letniego, warsztaty rękodzieła. Rodzice aktywnie wspierają szkołę w jej zadaniach, np. współorganizując każdego roku festyn szkolny. Prężnie działa Rada Rodziców, pomagając kadrze pedagogicznej coraz lepiej dbać o wszechstronny rozwój wszystkich uczniów.


Dane kontaktowe:
ul. Nagietkowa 73
81-589 Gdynia
tel. +48 58 629 00 37
szkola@zsp3gdynia.pl
www.zsp3gdynia
Facebook: ZSP nr 3 w Gdyni


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek