Szkoła Podstawowa nr 45 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 45

Szkoła Podstawowa nr 45

Kameralne warunki, dobra struktura organizacyjna i profesjonalna opieka wpływają na wszechstronny rozwój wychowanków. Nauczyciele współtworzą energiczną, pełną zapału, dobrze wykształconą i kompetentną kadrę pedagogiczną.

Wszyscy pracownicy dbają o ciepłą, rodzinną atmosferę i troszczą się o każde dziecko, dzięki czemu nasi podopieczni czują się bezpiecznie, a rodzice bez obaw powierzają nam swoje pociechy. Szkoła tworzą nowoczesne i przyjazne dzieciom oraz otwarte na inicjatywy rodziców i kadry pedagogicznej środowisko edukacyjne. W opinii lokalnej społeczności placówka postrzegana jest jako bezpieczna, życzliwa i przyjazna dziecku.

W szkole organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania. Od wielu lat działa Sejmik Dziecięcy, który uczy podstaw samorządności. Dzieci mogą także uczestniczyć w odpłatnych zajęciach języka angielskiego, robotyki, tanecznych, gimnastyki korekcyjnej i artystycznej oraz piłki nożnej dla najmłodszych. Dbamy o środowisko naturalne współpracując z KZG „Dolina Redy i Chylonki”. Szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Organizuje półkolonie letnie i zimowe. Dzieci osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce, zdobywają liczne laury w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, a także ogólnopolskich i międzynarodowych. Działalność szkoły widoczna jest na Facebooku. W  szkole tworzone są warunki do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez organizowanie zajęć wspomagających i terapeutycznych. Placówka wychowuje i kształci młodego człowieka na miarę współczesnych czasów. Absolwenci szkoły to dzieci komunikatywne, twórcze, dążące do osiągania sukcesu i radzące sobie z porażkami oraz dobrze przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacyjnym.

Dane kontaktowe:
ul. Wiczlińska 33
81-578 Gdynia
tel. +48 58 629 06 48
sekretariat@zwe1.edu.gdynia.pl
www.sp45gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek