Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Obrońców Wybrzeża

Szkoła Podstawowa nr 44 otworzyła się ponownie po reformie edukacji i szybko stała się liderem edukacji sportowej, zdrowotnej, ekologicznej, czytelniczej, międzynarodowej. To miejsce radosne i przyjazne ze względu na otoczenie oraz wszystko to, co szkoła oferuje swoim podopiecznym.

Korytarz szkolny przeznaczony dla klas 1-3 został w sposób innowacyjny zagospodarowany. Szkoła posiada warunki do nauki w dobrze wyposażonych pracowniach: biologicznej, geograficznej, fizycznej, chemicznej, dwóch salach informatycznych, dysponuje kompleksowo wyposażoną salą multimedialną oraz wewnętrznym i zewnętrznym monitoringiem, a także piękną salą gimnastyczną, lustrzaną salą do gimnastyki korekcyjnej wyposażoną w sprzęt do terapii sensorycznej, placem zabaw, kompleksem boisk zewnętrznych, który zostanie w najbliższym czasie zmodernizowany. Uczniowie szkoły są w czołówce rankingów sportowych w Gdyni, przez 4 lata z rzędu szkoła otrzymywała statuetkę Lidera Sportu Szkolnego. Na terenie placówki działa Gdyńska Akademia Siatkówki oraz organizowana jest Olimpiada Przedszkolaka. W szkole funkcjonuje ciesząca się dużą popularnością klasa sportowa piłki nożnej i lekkoatletyki prowadzona przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Jako jedyna placówka w Gdyni posiada Krajowy Certyfikat Promocji Zdrowia. Za ich uzyskaniem stoi wiele działań prozdrowotnych: owoce i mleko w szkole; tzw. „źródełko” z wodą do picia na korytarzu, przygotowywanie beztłuszczowych obiadów w stołówce w kondensacyjno-parowym piecu i in. Jako lider edukacji czytelniczej organizuje szereg akcji mających propagować czytelnictwo, a działania te wspierane są przez Narodowy Program Czytelnictwa. Oferuje wiele zajęć pozalekcyjnych. Szczególne miejsce zajmują konkursy międzyszkolne organizowane przez placówkę, a także różnego typu festyny i dni otwarte. Szkoła włącza się także do wielu działań inicjowanych przez Radę Dzielnicy czy Miasta.


Podejmuje rozmaite akcje charytatywne, a zaangażowanie uczniów w akcje Caritas można obserwować chociażby podczas zebrań z rodzicami oraz w czasie organizowanego przez szkołę Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkoła wielokrotnie zdobyła tytuł Lidera Edukacji Ekologicznej oraz Eksperta E. E. przyznawane przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Przez 16 lat brała udział w europejskich projektach: Youth, Comenius, Erasmus+. Łącznie we wszystkich projektach udział wzięło ponad 200 uczniów, którzy mieli szansę na poznanie innych krajów europejskich oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. W szkole działa Samorząd Uczniowski, dzięki któremu uczniowie mają słuszne poczucie, że biorą udział w tworzeniu sposobu funkcjonowania szkoły.

Dane kontaktowe:
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10
81-157 Gdynia
tel. +48 58 625 48 25 +48 512 285 733
sekretariat@sp44.edu.gdynia.pl
www.sp44.pl
fb.com/sp44gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek