Szkoła Podstawowa nr 43 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 43

Szkoła Podstawowa nr 43

Jest to szkoła z przeszło 30-letnią historią. Do 29 klas uczęszczają uczniowie w wieku 6-15 lat. Wykwalifikowani nauczyciele, życzliwi pracownicy administracji i obsługi tworzą zgrany zespół, który dba o dobro każdego dziecka, wspiera je i dąży do jego wszechstronnego rozwoju.

We wszystkie działania zespołu włączają się rodzice tworząc jej obecny obraz: szkoły nowoczesnej, dobrze doposażonej, przyjaznej, holistycznie kształcącej młode pokolenie, otwartej na nowoczesne technologie i oczekiwania środowiska lokalnego. Tworzy warunki do kreatywnego rozwoju, radości poznawania otaczającego świata i poczucia bezpieczeństwa. Nauka połączona z zabawą, ciekawymi warsztatami daje możliwość wyrażania i obiektywizowania siebie. Baza zespołu: dobrze wyposażone klasopracownie, sale gimnastyczne, profesjonalna siłownia, sale do rewalidacji, terapii pedagogicznej, logopedii, zmodernizowana kuchnia przygotowująca posiłki oparte na zasadach zdrowego żywienia, uwzględniająca indywidualne diety, świetlica szkolna czynna w godz. 6.30-7.30, plac zabaw, arboretum dla najmłodszych. Zapewnia indywidualne podejście, wspomaganie rozwoju, pasji i zainteresowań, naukę gry w szachy od klasy I szkoły podstawowej, naukę języków obcych (angielskiego i niemieckiego) oraz kaszubskiego, klasy integracyjne na każdym poziomie edukacyjnym, od II etapu edukacyjnego – klasy sportowe, do wyboru religię lub etykę, opiekę psychologa, pedagogów i socjoterapeuty, gimnastykę korekcyjną w jednorodnych grupach dyspanseryjnych, zajęcia logopedyczne, dla najmłodszych rytmikę, sensoplastykę, wczesne diagnozowanie oraz odpowiednią terapię, zajęcia rozwijające, wyrównawcze, udział w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, szeroką gamę kół zainteresowań, zajęcia w ramach Otwartej szkoły, w tym także dla dorosłych, realizację przedsięwzięć proekologicznych, naukę kodowania (ozoboty).

Szkołę wyróżnia realizacja dużej liczby projektów, przedsięwzięć i działań sprzyjających rozwojowi dzieci, m. in.: Edukacja przez szachy „Drewniane wojsko” – program autorski nauczycieli, „Odprowadzam sam”, „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”, „Trzymaj formę”, „Rowerowy maj”, „Zdrowo jem, więcej wiem”, „Poznaj Gdynię z Rybką Gdynką”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Lekki tornister”, „Dbamy o język polski”, „Gdynia na fali”, „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”, „Czytam z moją rodzinką”, „Dopalacze – uzależnienie od środków psychoaktywnych, Co ci chodzi po głowie?”. To także wolontariat i uzyskany prestiżowy tytuł „Wolontariusz roku” przyznawany przez Archidiecezję Gdańską.

W dokonania szkoły wpisała się na stałe organizacja: Wojewódzkich konkursów kuratoryjnych z języka polskiego – na etapie rejonów, Wojewódzkiego Konkursu BRD – rejon, Ogólnopolskiego Konkursu „Wyspa zagadek” – finał ogólnopolski, Międzynarodowego Turnieju Szachowego eTwinning „International Chess Challange”, zajęć adaptacyjnych dla najmłodszych mieszkańców, corocznych festynów: Dar serca, Dzień Dziecka i Dzień Sportu, spotkań noworocznych dla mieszkańców osiedla i emerytowanych nauczycieli naszej szkoły. Nauczyciele realizują projekty eTwinning: Wędrówki po miastach, Legendy twojego regionu.
Mówimy o sobie: Szkoła z sercem, przyjazna każdemu dziecku.

Dane kontaktowe:
ul. Porębskiego 21
81-185 Gdynia
tel. +48 58 625 57 09
sekretariat@sp43.edu.gdynia.pl
www.sp43gdynia.szkolna.net
fb.com/sp43gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek