Szkoła Podstawowa nr 42 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 42

Szkoła Podstawowa nr 42

Budynek po termomodernizacji jest nowoczesny i piękny. Otacza go przyjazna przestrzeń z placami zabaw, kompleksem boisk i basenem. Wyremontowana została znaczna część pawilonu sportowego. Infrastruktura stwarza warunki dla klas sportowych.

Bezpośrednia bliskość Poradni Psychologicznej Pedagogicznej nr 1 jest ważna we wspieraniu uczniów i prowadzeniu klas integracyjnych. Wysokie wyniki egzaminów oraz sukcesy uczniów są najlepszą rękojmią wartości edukacyjnej szkoły. Ważne są potrzeby i oczekiwania środowiska. Szkoła zaprasza na zajęcia Szkoły Otwartej, Akademii Dzielnicowej i Szkoły Mistrzów.

Szkoła ma powody do dumy! Wśród uczniów są: finaliści Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, ogólnopolskiej olimpiady „Olimpus“ z biologii, XIX Ogólnopolskiej Ligi Matematycznej; zdobywcy I lub II miejsca w: wojewódzkim konkursie „List o patriotyzmie”, pomorskim konkursie „Niektórzy lubią poezję”, Gdyńskim Konkursie Recytatorskim. W I edycji ogólnopolskiego programu ekologicznego „Szkoła Przyjazna Wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” otrzymała wyróżnienie. Zakończyła projekt Aktywnej Tablicy i uzyskaliśmy środki z Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kontynuuje matematyczną „Wartość Dodaną“, „Klasę w sądzie”, wieloletnią wymianę polsko-niemiecką. Uczniowie wyjechali do Francji w ramach Międzynarodowej Mobilnej Wymiany Uczniów Erasmus+. Za wieloletnie kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska szkoła otrzymała „Różę Ekologii”!

Szkoła rozwija umiejętności społeczne – ukonstytuowanie SU poprzedziła kampania i debata, która była transmitowana na żywo przez Gdynię Edukacyjną. W szkole cenione są innowacje i realizacja pomysłów młodzieży. Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców mają znaczący udział w kształtowaniu oblicza szkoły. Dzięki nim powstały trzy kąciki rekreacyjne. Ze środków własnych, Organu Prowadzącego i Rady Rodziców uruchomiliśmy mobilną tabletopracownię i drugą pracownię komputerową. Nauczyciele są otwarci na potrzeby dzieci. Inspirują uczniów, ponieważ sami są ludźmi z pasją!

Dane kontaktowe:
ul. L. Staffa 10
81-597 Gdynia
tel. +48 58 781 71 26
sekretariat@sp42.edu.gdynia.pl
www.zsp2.gdynia.pl
fb.com/zsp2gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek