Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta

Szkoła Podstawowa nr 40 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta

Szkoła Podstawowa nr 40 w Gdyni im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową umiejscowioną w dwóch lokalizacjach (przy ul. Rozewskiej 33 i ul. Gospodarskiej 1).

Szkoła dysponuje oddziałami przedszkolnymi i pływalnią. Placówka znana jest w lokalnym środowisku z kultywowania tradycji regionu oraz tradycji morskich naszego miasta. Powstała w 1987 r. i służy kilku pokoleniom gdynian. Jest nowoczesną, przyjazną szkołą przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnych etapach edukacji. Wykorzystuje innowacyjne technologie cyfrowe w ramach projektu „Cyfrowej Klasy Canon”. Sukcesywnie wzbogaca i modernizuje swoją bazę lokalową, dydaktyczną i terapeutyczną. Stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności i pasje. Jest organizatorem wymiany międzynarodowej uczniów, w której partnerem szkoły jest holenderska placówka. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dba o wysoki poziom nauczania, zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i komfortowe warunki nauki. Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim. Walory szkoły i jej bogata oferta edukacyjna pomagają uczniom w ich wszechstronnym rozwoju, zaspokajaniu indywidualnych potrzeb, dzięki czemu mogą doświadczyć wzrostu swoich kompetencji, a tym samym budować pozytywny obraz samego siebie.

Walory szkoły: bezpieczna i nowoczesna, oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim w nauczaniu chemii i geografii, klasy sportowe o profilu pływania, nauka języka kaszubskiego, język hiszpański i niemiecki do wyboru, organizacja rajdów krajoznawczo-turystycznych, zaplecze dydaktyczne wyposażone w tablice interaktywne, projektory i sprzęt audiowizualny, pracownia językowa, sala kaszubska, sala europejska, sala tradycji morskiej z eksponatami muzealnymi, trzy pracownie komputerowo-informatyczne, zmodernizowane boiska sportowe do piłki siatkowej i koszykowej, plac zabaw, dwie biblioteki i czytelnia, dwie świetlice szkolne, gabinet profilaktyki zdrowotnej i stomatologiczny, opieka specjalistów szkolnych, dogodna lokalizacja, przynależność do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, realizacja programów własnych nauczycieli, realizacja wielu projektów i programów edukacyjno- profilaktycznych, realizacja programu ERASMUS+ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, uzyskane liczne dyplomy, certyfikaty, tytuły i medale.

Tradycje szkoły: turnieje szkół borchardtowskich na pokładzie Daru Pomorza, przewodniczenie Klubowi Szkół Borchardtowskich, umowa o współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, organizacja Dni Otwartych Szkoły, Kaszubskich, Europejskich, Festynów Rodzinnych, aktywna działalność wolontariatu, organizacja konkursów wojewódzkich i międzyszkolnych, aktywna współpraca z Klubem Sportowym Delfin Gdynia, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Polskim Towarzystwem Krajoznawczo-Turystycznym, Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, uczniowskim Klubem Sportowym „Azymut 45”.

Dane kontaktowe:
ul. Rozewska 33
81-055 Gdynia
tel. +48 58 623 25 88 +48 58 620 04 67
sekretariat@sp40.edu.gdynia.pl
www.sp40gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek