Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza

Szkoła Podstawowa nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza

Przesłaniem Szkoły Podstawowej nr 39 im. kpt. ż. w. K. Jurkiewicza jest tworzenie przestrzeni wyróżniającej się jakością kształcenia. Celem działania jest pragnienie, by szkoła pozwalała rozwinąć naszym uczniom kompetencje, by jednocześnie dostrzegała indywidualność każdego dziecka, rozbudzała pozytywne myślenie do świata i umożliwiała uczniom odkrycie pasji i zainteresowań.

Uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje umiejętności i zdolności pod kierunkiem kreatywnych nauczycieli. Kadra pedagogiczna nieustannie podnosi atrakcyjność kształcenia, wdraża innowacje, nowatorskie rozwiązania edukacyjne oraz udziela kompleksowego wsparcia wszystkim uczniom. Szkoła corocznie modyfikuje ofertę edukacyjną, aby sprostać potrzebom uczniów oraz przygotować ich do wyboru dalszego kierunku kształcenia. Oferuje naukę pływania i programy własne szkoły takie, jak Mamo, tato – czuję się w wodzie jak rybka, Kulturalne kibicowanie, Program edukacji morskiej. Ponadto: Dzieci czytają dzieciom, Program adaptacji dziecka pięcioletniego i sześcioletniego w szkole.

Szkoła realizuje liczne zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania: Koło Młodego Przyjaciela Gdyni, Mediatora, Teatralne Caritas, Wolontariuszy, Młodych Poetów, Cyklo Klub. Ukierunkowane zajęcia wspierające uczniów: socjoterapeutyczne, logopedyczne, terapii pedagogicznej, Integracji Sensorycznej, metodą Tomatisa. Atrakcyjność procesu dydaktycznego wzmacnia przez: aktywizujące i atrakcyjne formy i metod pracy, wycieczki edukacyjne, Zielone lekcje, Niebieskie lekcje, współpracę z instytucjami kultury i nauki, np. Uniwersytet Morski, Uniwersytet Gdański, Instytutem Goethego, udział szkoły w projektach edukacyjnych i kampaniach międzynarodowych, unijnych, ogólnopolskich i gminnych: Pokolenie e-Twinningu, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Ogólnopolski Konkurs Alfik, Śniadanie daje moc, Polska Akademia Dzieci, Lider Lokalnej Ekologii, Owoce w szkole, Ambasador Experymentu, Młoda Informatyczna Gdynia, Mistrzowie Kodowania, Szkoła Promująca Zdrowie, Fonolandia, Strażnicy energii, Das Bild der Anderen; – współpracę ze szkołami za granicą: na Łotwie, Niemczech i Finlandii.

Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy w konkursach na szczeblu szkolnym, rejonowym, ogólnopolskim międzynarodowym. W zakresie opieki nad uczniami szkoła oferuje: opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do godz. 17.30, zbilansowane trzydaniowe obiady przygotowywane w stołówce szkolnej, wsparcie psychologa i pedagoga dla uczniów i rodziców, możliwość skorzystania z gabinetu profilaktyki przedmedycznej i opiekę stomatologiczną, wsparcie Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia. Działania wychowawcze są skoncentrowane wokół patrona Kazimierza Jurkiewicza i podkreślają morski charakter szkoły.

Szkoła działa w oparciu o szkolny program wychowawczo–profilaktyczny „Poznaję i dorastam”, który realizowany jest we współpracy z rodzicami i podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną rolę szkoły, który kształtuje m.in. postawy, uczy poszanowania tradycji, propaguje szacunek dla środowiska przyrodniczego, uczy jak planować własną karierę, popularyzuje zdrowy styl życia i profilaktykę zagrożeń. Szkoła rozumie,
jak istotna jest systemowa motywacja uczniów do nauki i aktywności. Przyznaje uczniom o szczególnych predyspozycjach i postawach wyróżnienia, m.in. Najlepszy Matematyk, Przyjaciel Przyrody, Osobowość Roku, Primus Inter Pares, Sportowiec Roku, Bursztyn. Nieustannie rozwija współpracę z rodzicami, a za ich zaangażowanie przyznaje im tytuł Przyjaciel Szkoły.

Niezwykle ważna jest integracja ze środowiskiem najbliższym dziecku. We współpracy z Radą Rodziców podejmuje szereg inicjatyw, m.in. Festyn Rodzinny, Kiermasz Okolicznościowy, Kreatywne Poranki, Wspólne Świętowanie. Wszystkie te działania umacniają więź i sieć współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym i sojusznikami szkoły. Szkoła jest organizatorem licznych imprez autorskich: Konkursu Wiedzy i Sprawności Morskiej, Wojewódzkiego Konkursu Form Przestrzennych i Modelarskich, Wojewódzkich Mistrzostw Karate Pomerania Cup, Miejskiego Konkursu Pięknego Czytania, Konkursu Fotograficznego, Międzynarodowego Zgrupowania Karate.

Dane kontaktowe:
ul. Adm. J. Unruga 88
81-153 Gdynia
tel. +48 58 625 09 71
sekretariat@sp39.edu.gdynia.pl
www.sp39.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek