Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Obrońców Kępy Oksywskiej znajduje się w najstarszej dzielnicy Gdyni – na Oksywiu. Została oddana do użytku w 1964 roku. W roku 2019 wykonano termomodernizację budynku.

W szkole znajdują się 24 pomieszczenia dydaktyczne. Działają biblioteka wraz z czytelnią, świetlica oraz stołówka szkolna. Placówka posiada zewnętrzne obiekty sportowe oraz plac zabaw. Uczniowie objęci są opieką pedagoga szkolnego oraz psychologa. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną.

Szkołę wyróżnia: dogodne położenie i sprawna komunikacja, budynek oraz urządzenia sportowe mieszczą się na terenie zamkniętym, obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godzinach 8.00-16.25, zajęcia klas I-III i oddziału przedszkolnego odbywają się w oddzielnej części szkoły, świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.3017.00, uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, pomaganie dzieciom przy odrabianiu prac domowych, obiady z menu opracowanego przez dietetyka, obiady wydawane są od 11.30 do 14.00, biblioteka z czytelnią – z jej zasobów mogą korzystać także rodzice i inni mieszkańcy dzielnicy, bogate wyposażenie szkoły: sale lekcyjne wyposażone w tablice multimedialne i projektory, obiekty sportowe – duża i mała sala gimnastyczna, boisko do gry w piłkę, bieżnia oraz plac zabaw, nowoczesne pomoce dydaktyczne, kadra pedagogiczna jest wykwalifikowana i doświadczona, to wysokiej klasy specjaliści, ludzie z pasją, którzy lubią to, co robią. Każdy uczeń ma możliwość osiągnięcia sukcesu i pełni swoich możliwości.

Oferta zajęć pozalekcyjnych jest różnorodna, dostosowana do potrzeb uczniów: koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia wyrównawcze z wiodących przedmiotów, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, wycieczki edukacyjne i zajęcia terenowe organizowane przy współpracy z Fundacją Rozwoju UG, Akwarium Morskim, LOP i PTTK, Nadleśnictwem Gdańsk i Pomorskim Parkiem Naukowo – Technologicznym, zajęcia warsztatowe: integracyjno-adaptacyjne, dotyczące profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej oraz niewłaściwych zachowań.

Szkoła korzysta z nowoczesnych metod nauczania, w tym pracy metodą projektów edukacyjnych. Uczniowie biorą udział w konkursach i osiągają wysokie wyniki. Ponadto z Klubem III. Flotylli Okrętów współorganizowany jest Pomorski Konkurs Piosenki Angielskiej i Wojewódzki Konkurs Informatyczno-Językowy. Szkoła stawia na sport i turystykę. Działa Klub Turystyki Pieszej PTTK MW. Realizuje program edukacji żeglarskiej „Gdynia na fali”. Osiąga sukcesy sportowe. W szkole działa aktywny Samorząd Uczniowski. Pielęgnowana jest kultura i tradycja, szczególną uwagę przywiązuje do wychowania w duchu patriotycznym. Organizuje Poranki Muzyczne, wyjścia do kina, teatru, muzeum oraz warsztaty świąteczne dla dzieci i ich rodziców. Współorganizuje Gdyński Przegląd Jasełek.

Szkoła stawia czoła nowym wyzwaniom. Dba o ekologię i promuje zdrowy styl życia: realizuje programy i projekty zdrowotne, bierze udział w wielu akcjach proekologicznych, od lat zajmuje najwyższe miejsca w wojewódzkiej zbiórce makulatury oraz konkursie miejskim „Zapraszamy ptaki do Gdyni”.

Pomaga słabszym, z niepełnoprawnościami i potrzebującym: pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, współpraca z DOPS oraz parafialnym Caritas, organizacja akcji na rzecz bezdomnych zwierząt, utrzymywanie kontaktu z wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, udział w akcjach organizowanych przez Hospicjum św. Wawrzyńca w Gdyni. Współpracuje z rodzicami uczniów oraz Radą Rodziców. Realizuje program „Szkoła otwarta” skierowany do uczniów i mieszkańców dzielnicy. Obejmuje uczniów opieką medyczną. Gabinet pielęgniarski czynny jest trzy razy w tygodniu w godzinach od 8.00 do 14.00. Uczniowie mają zapewniony dostęp do stomatologa.

Dane kontaktowe:
ul. Godebskiego 8
81-134 Gdynia
tel. +48 58 625 04 01
sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl
www.sp33gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek