Szkoła Podstawowa nr 21 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 21

Szkoła Podstawowa nr 21

Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni, funkcjonujące w centrum miasta od 74 lat. Jej tradycją są nieustanne starania o jak najlepsze przeprowadzenie uczniów przez cały proces edukacji, zapewniając im odpowiednie wsparcie, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Szkoła ma świadomość, że każde dziecko jest wyjątkowe, bardzo cenne i ważne. Zmieniające się środowisko codziennego życia stawia w procesie edukacyjno-wychowawczym nowe wyzwania. Szkoła wychodzi im naprzeciw, podnosząc nieustannie kwalifikacje, zapewniając w ten sposób jak najlepsze warunki do edukacji w szkole, pragnąc jak najlepiej przygotować absolwentów do dalszej nauki i życia w zmieniającym się świecie. Stawia na współpracę i współpracuje z każdym, kto chce współtworzyć szkolną społeczność. Dlatego ważnym elementem w skutecznym funkcjonowaniu szkoły jest współpraca z rodzicami i uczniami. Cieszy się prężnie działającą Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Oba te ciała mają istotny wpływ na funkcjonowanie i codzienne życie szkoły.

Szkoła mieści się w budynku o ciekawym układzie architektonicznym. 17 sal lekcyjnych znajdujących się na antresoli, otacza duży hol, który jest areną przerw lekcyjnych i różnego typu szkolnych imprez. Architektura dużej, otwartej przestrzeni wewnątrz szkoły i dostosowanie liczby dzieci do jej pojemności, zapewniają uczniom przyjazną atmosferę. Ponadto w szkole znajduje się pracownia komputerowa, sprzęt multimedialny, m.in. tablice interaktywne i drukarka 3D. Do dyspozycji uczniów jest duża i mała sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym, boisko ze sztuczną murawą, dwa place zabaw, a także biblioteka z czytelnią wyposażoną w stanowiska komputerowe. Jest gabinet stomatologiczny, gabinet pomocy medycznej oraz stołówka i nowocześnie wyposażona kuchnia. Zajęcia lekcyjne odbywają się w systemie jednozmianowym – od 8.00 do 15.25. Świetlice szkolne czynne są od godz. 7.00 do 17.00.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań: teatralne, filmowe, sztuki autoprezentacji, regionalne, szkolne koło debat, matematyczne, języka angielskiego i hiszpańskiego, przyrodnicze, plastyczne, chór, historyczne, taneczne, rekreacyjno-sportowe, gotowania, turystyczne, twórcze, czytelnicze i inne. W ramach zajęć dodatkowych uczniowie korzystają z nauki pływania, nauki gry na gitarze, zajęć szachowych oraz z zajęć żeglarskich.

Dużym atutem szkoły są liczne konkursy oraz cykliczne imprezy z udziałem rodziców, np.: festyn charytatywny „Dar serca”, rodzinny festyn sportowy „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, Wiosenny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Voice of SP 21, Przegląd Taneczny Zespołów Szkolnych. To szkoła bezpieczna, przyjazna uczniom, rodzicom i nauczycielom, otwarta na ich inicjatywy.

Dane kontaktowe:
ul. Jana z Kolna 5
81-351 Gdynia
tel. +48 58 620 88 67
sekretariat@sp21.edu.gdynia.pl
www.sp21gdynia.pl
fb.com/sp21gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek