Szkoła Podstawowa nr 11 im. Załogi ORP „Grom” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Załogi ORP „Grom”

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Załogi ORP „Grom”

Historia Szkoły Podstawowej nr 11 im. Załogi ORP „GROM” sięga 1935 roku. Jest placówką przyjazną i kameralną.

Zespoły klasowe są mało liczne, a to sprzyja efektywniejszej pracy edukacyjnej. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym. Nauczyciele kładą nacisk na indywidualizację procesu nauczania. Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych, sal terapeutycznych, kortu tenisowego, sali gimnastycznej, boiska, placu zabaw, biblioteki i stołówki. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technik multimedialnych, tablic interaktywnych wzbogacających proces edukacji dzieci. Uczniowie mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanej, kreatywnej i otwartej kadry pedagogicznej, pedagoga, psychologa i logopedy.
W Szkole Podstawowej nr 11 najważniejsi są uczniowie, ich rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny, dlatego szkoła zapewnia im: udział w życiu kulturalnym – kino, teatr, filharmonia, muzea, zajęcia z zakresu psychoterapii i rewalidacji skierowane do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizowanie zajęć z zakresu bezpieczeństwa, profilaktyki i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasza szkoła realizuje liczne projekty, m. in.: Edukację regionalną, Lubię tworzyć (ceramika), Projekt dziennikarsko-filmowy „Okiem dziennikarza i filmowca”, Radosny uśmiech, radosna przyszłość, Szachy w szkole. Uczniowie nauczania wczesnoszkolnego biorą udział w programach: Szklanka mleka, Owoce w szkole, dzięki którym każdego dnia otrzymują świeże owoce lub warzywa oraz mleko lub jogurt. Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, w której otrzymują dwudaniowe, smaczne obiady.

Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17.00, w ramach której realizuje bardzo bogaty program zajęć plastycznych, językowych, tanecznych, rytmicznych i sportowych.
Uczniowie mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami w konkursach: międzynarodowych (fotograficzno-filmowym oraz w turniejach karate), ogólnopolskich (literackim, fotograficznym, filmowym, języka angielskiego, matematyki), wojewódzkich (matematycznym, fotograficznym, języka angielskiego, języka kaszubskiego). Stałym elementem dydaktycznym są wyjścia i wycieczki, które urozmaicają i uzupełniają proces edukacyjny. W ramach zajęć uczniowie uczestniczą: w lekcjach w terenie, warsztatach przedmiotowych, ekologicznych, filmowych, wycieczkach jedno i kilkudniowych, wyjazdach zagranicznych – Hiszpania, Włochy, a w 2019 – Majorka. W szkole wyjątkowo prężnie działa koło CARITAS, obejmujące swoją działalnością lokalną społeczność, jak i całą Gdynię. Wolontariusze szkoły są finalistami konkursu ogólnopolskiego „Wolontariusz Roku”.

Uczniów, nauczycieli i rodziców wspierają pedagog i psycholog szkolny, którzy prowadzą z uczniami zajęcia indywidualne, warsztaty psychologiczne i autorskie, np. „Podróżnicy Krainy Uczuć”. W ramach rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów, szkoła współpracuje z „Akademia Ja”. Szkoła prowadzi terapię tańcem i ruchem, natomiast dla rodziców cykliczne zajęcia warsztatowe – coaching. Aby uczniowie czuli się bezpiecznie, w szkole zamontowany jest system monitoringu. Zdrowie, bezpieczeństwo, rozbudzanie ciekawości świata, pasji, otwarcie na świat, tolerancja, szacunek wobec tradycji i historii to priorytety szkoły.

Dane kontaktowe:
ul. Wrocławska 52
81-553 Gdynia
tel. +48 58 664 69 05 +48 58 664 78 76
sekretariat@sp11.edu.gdynia.pl
www.sp11gdynia.pl
fb.com/sp11gdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek