Szkoła Podstawowa nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Szkoła Podstawowa nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Szkoła Podstawowa nr 10 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Szkoła usytuowana jest w przy ul. Morskiej 192. Budynek główny pochodzi z 1935 roku, natomiast budynek zabytkowej „małej szkoły”, mieszczącej się przy ul. Lubawskiej 4, zbudowany został w drugiej poł. XIX wieku.

Na terenie szkoły zlokalizowane są obiekty sportowe, plac zabaw dla dzieci, dwa ogrody szkolne oraz ogród polisensoryczny. W budynku „małej szkoły” mieści się świetlica i oddziały przedszkolne. Budynek główny został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt multimedialny. W szkole jest gabinet: do pracy indywidualnej z uczniem, logopedyczny, psychologa, pedagoga, terapii dla uczniów z niedowidzeniem, salę doświadczeń świata, treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Szkoła zapewnia dzieciom opiekę w kreatywnej świetlicy, zdrowe posiłki w nowocześnie wyposażonej kuchni i stołówce. Bezpieczeństwu uczniów służy wysokiej jakości system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz domofon wizyjny.

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój zainteresowań i pasji w ramach kół zainteresowań i zajęć w programie „Otwarta szkoła”. Prowadzi klasy sportowe o profilu pływanie i rugby. Uczniowie rozwijają również pasje sportowe w zakresie cheerleaderingu, piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. Prężnie działa w szkole Samorząd Uczniowski, który organizuje ciekawe imprezy środowiskowe. Życie placówki opisuje na bieżąco gazetka „Top 10”. Od wielu lat z sukcesami bierze udział w projekcie „Lider Lokalnej Ekologii” współpracując z Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach, warsztatach i akcjach ekologicznych propagując zachowania sprzyjające ochronie środowiska naturalnego. Dba o jakość edukacji korzystając z nowoczesnych narzędzi, takich jak platforma edukacyjna NUADU, aplikacja Corinth, technologia rozszerzonej rzeczywistości na lekcjach matematyki oraz zajęcia z robotyki. Wspiera uczniów z niepełnosprawnościami, prowadzi innowacyjne metody i formy stymulowania rozwoju ucznia poprzez hipoterapię, sport dla niepełnosprawnych – boccia i zajęcia w ogrodzie polisensorycznym. W sportowy krajobraz szkoły wpisuje się coroczne, czołowe miejsca zajmowane przez zespoły uczniów w ogólnopolskich turniejach rugby i cheerleaders.

Atuty szkoły to: bardzo dobra lokalizacja, w sąsiedztwie Parku Kilońskiego i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, otwartość i tolerancja na drugiego człowieka, kreatywni nauczyciele z pasjami, realizacja projektów edukacyjnych i profilaktycznych. Dla szkoły najważniejszy jest Uczeń!

Szkołę wyróżnia: otwartość na potrzeby środowiska lokalnego, szeroka współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami oraz Radą Dzielnicy Chylonia, organizacja akcji, konkursów, imprez sportowo – rekreacyjnych i festynów dla dzieci i młodzieży, rodziców i seniorów, organizacja wycieczek oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zajęcia lekcyjne realizowane w godzinach 8.00 – 15.30, niepowtarzalne spotkania i lekcje w szkolnym ogrodzie polisensorycznym, rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów m. in. przez zajęcia w programie „Otwarta szkoła”, wolontariat: zaangażowanie w akcje społeczne i ekologiczne, pomoc ludziom i zwierzętom w potrzebie.

Szkoła planuje: naukę poprzez zabawę w grupach przedszkolnych, w kameralnych warunkach, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, Animal Flow, treningi uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, gry planszowe i karciane, doposażenie w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych.

Szkoła zapewnia: pomoc psychologa i pedagoga szkolnego oraz współpracę z instytucjami niosącymi pomoc dziecku i rodzinie, wsparcie specjalistów: pedagogów specjalnych, logopedów, trenerów i instruktorów sportu i rekreacji, dostosowanie wymagań i warunków edukacyjnych do możliwości dziecka, dobrze wyposażone sale lekcyjne w sprzęt multimedialny, opiekę pielęgniarki, profilaktykę zdrowotną oraz asystenta osób niepełnosprawnych, obiady przyrządzane w szkolnej kuchni zgodnie z normami żywienia Instytutu Żywności i Żywienia oraz zdrową żywność w szkolnym sklepiku, zajęcia grup przedszkolnych od 8.00-13.00 oraz opiekę dla dzieci w szkolnej świetlicy od 6.30-17.00.

W szkole uczeń może zostać: cheerleaderką, rugbystą, przyrodnikiem i ekologiem, podróżnikiem, ogrodnikiem, harcerzem, aktywistą, ratownikiem medycznym, matematykiem, informatykiem, redaktorem gazetki, wolontariuszem.

Dane kontaktowe:
ul. Morska 192
81-006 Gdynia
tel. +48 58 623 06 33
sekretariat@sp10.edu.gdynia.pl
sp10gdynia.edupage.org


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek