Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka”

Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka”

Przedszkole nr 7 „Bursztynowa Siódemka” funkcjonuje w piętrowym budynku otoczonym ogrodem bogatym w różnorodną roślinność oraz wyposażonym w nowoczesny sprzęt do zabaw dla dzieci. Wejście do przedszkola dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami.

Sale przedszkola są przestronne i kolorowe, toalety wyposażone w meble i urządzenia dostosowane do wieku dzieci. Kuchnia przygotowuje posiłki zgodne z najnowszymi zasadami żywienia, uwzględniając diety pokarmowe. Od roku 2006 współpracuje ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym realizując zadanie publiczne „Wspieranie kompetencji społecznych dzieci: komunikacja, profilaktyka, terapia” finansowane przez Gminę Miasta Gdyni.

W „Bursztynowej Siódemce” pracuje zespół nauczycieli, który oprócz wysokich kwalifikacji wyróżnia się kreatywnością, serdecznym stosunkiem do dzieci, konsekwencją i empatią. Bardzo dobra współpraca nauczycieli z personelem niepedagogicznym ma ogromne znaczenie w tworzeniu środowiska przedszkolnego, w którym dziecko w sposób harmonijny, bezpieczny i szczęśliwy może się prawidłowo rozwijać.

Kadra pedagogiczna realizuje założenia podstawy programowej, której wsparciem są wybrane programy edukacyjne nauczycieli. Nauczyciele wykorzystują nowatorskie rozwiązania metodyczne: pedagogika zabawy „Klanza”, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody K. Orffa i R. Labana, elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowcz.

Przedszkole bierze udział w programach oraz projektach edukacyjnych zewnętrznych: „Czyste powietrze wokół nas”, „Odprowadzam sam”, „Przegląd piosenki morskiej”, „Olimpiada sportowa”. Organizuje wycieczki i spacery poza teren placówki. Wszystkie dzieci z Przedszkola nr 7 o rozpoznanych, indywidualnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych, otrzymują wsparcie od nauczycieli i specjalistów: logopedy, oligofrenopedagoga, nauczyciela wspomagającego. Od 2009 r. współpracujemy również z ZSS nr 17 w ramach realizacji programu nabywania umiejętności społecznych przez dzieci autystyczne. Funkcjonuje również Centrum Kształcenia Mowy, oferujące gdyńskim dzieciom bezpłatne wsparcie i pomoc specjalistów.

Z wielkim zaangażowaniem i sercem włącza się w działalność charytatywną. Od wielu lat cała społeczność przedszkola organizuje spotkania wigilijne dla osób starszych i samotnych, zbiórki potrzebnych darów dla hospicjum dziecięcego Bursztynowa Przystań oraz zbiórki dla schronisk.

Absolwenci przedszkola to osoby ciekawe świata, mające poczucie własnej wartości, kreatywne, ale przede wszystkim empatyczne. Tę empatię rozwijają w sobie obserwując i naśladując dobre i społecznie pożądane zachowania osób dorosłych współuczestniczących w ich wychowaniu.

Dane kontaktowe:
ul. Władysława IV 56
81-364 Gdynia
tel.+48 58 620 01 44
przedszkole@p7.edu.gdynia.pl
www.p7.edu.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek