Przedszkole nr 6 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 6

Przedszkole nr 6

Przedszkole nr 6 usytuowane jest w dzielnicy Karwiny, otoczone rozległym terenem zielonym, stanowiącym doskonałe miejsce do nabywania doświadczeń przyrodniczych i rozwijania motoryki.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 3 do 7 lat. Każda grupa, a jest ich pięć ma do swojej dyspozycji dużą salę z wydzieloną łazienką, których wyposażenie dostosowane jest do możliwości rozwojowych dziecka. Atrakcyjne zabawki oraz pomoce dydaktyczne zaspokajają różnorodne potrzeby dzieci, aktywizują je do twórczych działań, inspirują. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i kulturowej oraz nietolerancji wobec inności. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele posiadający bogate doświadczenie zawodowe, wysokie kwalifikacje pozwalające na podejmowanie różnorodnych działań oraz pracę z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo, w codziennej pracy wspomagani są przez kompetentny zespół administracyjno-obsługowy. Przedszkole nr 6 to placówka z koncepcją rozwoju wychowanka na „szósteczkę”: sprawnego, samodzielnego, twórczego, koleżeńskiego, komunikatywnego, tolerancyjnego, bezpiecznego, odpowiedzialnego, aktywnego i uśmiechniętego.

Kameralny charakter placówki pozwala na integracje dzieci i pracowników, wzajemne poznanie, budowanie relacji zaufania i bezpieczeństwa. Liczne działania, projekty, warsztaty popołudniowe dla dzieci i rodziców, tradycje przedszkola, pozwalają na lepszą integrację zarówno dzieci, jak również społeczności lokalnej. Każdego roku zaprasza dziadków, rodziców na wspólne świętowanie w gronie przedszkolaków. Ważne w kształtowaniu wizerunku naszej placówki jest budowanie więzi międzypokoleniowej. Każdego roku podsumowaniem pracy jest wspólne świętowanie w ramach „Spotkania z Szósteczką”.

Dużą wagę w działaniach przywiązuje do rozwijania świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw ekologicznych wychowanków i ich rodzin. Prowadzi działkę hodowlaną, wychowankowie segregują odpady,zachęca do proekologicznego transportu oferując zaplecze w postaci stojaków dla rowerów i hulajnóg, eliminują zużycie jednorazowych opakowań, świadomie korzystają z zasobów papierniczych.

Przedszkole tworzy warunki, które sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola. Włącza się w wiele działań o charakterze lokalnym, jak również ogólnokrajowym. Dzieci prezentują swoje umiejętności poprzez występy, prezentacje, udział w konkursach, projektach, otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia.
Właściwy rozwój to również wpływ odpowiedniego odżywiania. Posiłki przygotowywane w kuchni są w pełni zbilansowane i dostosowane do diety poszczególnych dzieci. Wykorzystywane są zioła wzmacniające walory smakowe potraw. Dzieci samodzielnie komponują swoje śniadanie z dostępnych w danym dniu produktów.

Istotna jest Edukacja Fundamentalna, której elementarną część stanowi integracja działań przedszkola z rodzicem. Dziecko rozwija się wszechstronnie dzięki połączeniu różnych stylów uczenia się, indywidualizacji jego umiejętności i możliwości. Absolwent “szósteczki” to osoba śmiała i chętnie rozpoczynająca dalszą edukację w I klasie. Otwarta, potrafiąca współpracować, posiadająca odpowiednią odporność psychiczną ułatwiającą radzenie sobie w sytuacjach trudnych, wyposażona w odpowiednią wiedzę oraz umiejętności.

Dane kontaktowe:
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia
tel.+48 58 629 15 26
przedszkole@p6.edu.gdynia.pl dyrektor@przedszkole6gdynia.pl
www.przedszkole6gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek