Przedszkole nr 56 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 56

Przedszkole nr 56

Przedszkole nr 56 usytuowane jest przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni. Jego atutem jest dogodna lokalizacja. Jest to miejsce, w którym życzliwość, akceptacja oraz szacunek to priorytety w tworzeniu dobrej i przyjaznej atmosfery wśród dzieci oraz pracowników.

Wyjątkowa atmosfera tego miejsca zasługuje na uwagę dzięki swojej aranżacji, nawiązującej do leśnego krajobrazu. „Liski”, „Jeżyki”, „Jelonki”, „Zajączki”, „Wiewiórki” i „Sówki” – to nazwy poszczególnych grup, z którymi przedszkolaki się utożsamiają. Przedszkole posiada sześć pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńcze z dziećmi. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Na szczególną uwagę zasługuje bogate, estetyczne wyposażenie. Przed budynkiem znajduje się ogród, nowocześnie wyposażony w piaskownice, ławeczki oraz zestaw rekreacyjno-sportowy.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych i  specjalistycznych, otwartych na współpracę z rodzicami i partnerami przedszkola. Kadra jest zaangażowana, twórcza i kreatywna. Nauczyciele systematycznie wzbogacają swoją wiedzę uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Znajduje to odzwierciedlenie w pracy z dziećmi. Służy wsparciem w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dobrze przygotowujemy nasze przedszkolaki do podjęcia nauki w szkole. Tradycją są innowacyjne formy pracy z dziećmi. Wśród nich znajduje się rozpoczęty projekt: „Tydzień bez zabawek” nawiązujący do proekologicznych zachowań, rozwijający dziecięcą wyobraźnię, aktywność twórczą oraz integrację. Główną jego ideą jest brak zabawek. Projekt jest radykalny i ma jasne przesłanie – chce podjąć próbę zmiany niekorzystnych nawyków i sposobów spędzania czasu przez dzieci.

Przedszkole jest placówką przyjazną, z zasadami opartymi na akceptacji dziecięcych możliwości, umiejętności, zainteresowań i ich potrzeb. Organizuje konkursy ekologiczne, plastyczne, realizuje projekty ogólnopolskie oraz programy autorskie. Promuje zdrowy styl życia organizując zawody i olimpiady sportowe, imprezy środowiskowe, współpracując z  klubami sportowymi oraz innymi instytucjami środowiska lokalnego. Przy współpracy rodziców realizuje „Dzień Eksperta” w ramach doradztwa zawodowego. Dba o to, aby pobyt w przedszkolu był ciekawy i bezpieczny. Zapewnia wysoki poziom osiągnięcia gotowości szkolnej. Praca jest zaplanowana, celowa i oparta na koncepcji pracy Przedszkola. Treści zawarte w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego realizuje w ciekawy i kreatywny sposób.

Oferta przedszkola: kreowanie postaw aktywnych, twórczych, wspieranie działania dziecka w różnych dziedzinach aktywności, rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym, kulturowym i społecznym, rozbudzanie wiary dziecka we własną skuteczność, traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo, wdrażanie do zachowań społecznie akceptowanych, przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami, umożliwiane rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu placówki.

Dane kontaktowe:
ul. Chylońska 237
81-007 Gdynia
tel. +48 608 897 111 +48 58 329 80 64
przedszkole@p56.edu.gdynia.pl
www.przedszkole56.stronyzklasa.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek