Przedszkole nr 43 „Jantarek” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 43 „Jantarek”

Przedszkole nr 43 „Jantarek”

W najstarszej, spokojnej i mocno związanej z morzem dzielnicy Gdyni – Oksywiu mieści się Przedszkole nr 43 „Jantarek”.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, do sześciu oddziałów. Placówka posiada bardzo dobre warunki edukacyjne: duże sale zabaw z przylegającymi jadalniami i łazienkami, pokój logopedyczno-terapeutyczny, bibliotekę, garderobę, 2 szatnie, nowoczesny plac zabaw z boiskiem typu Orlik, kuchnię z nowym zapleczem (przygotowującą wyśmienite, świeże posiłki, również dla dzieci ze skazą białkową) oraz pomieszczenia biurowe. Troskliwą opiekę nad wychowankami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (specjalizacje: wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, logopedia, język angielski, zarządzanie oświatą, geografia, biologia, chemia) oraz sympatyczni pracownicy obsługi.

W codziennych zajęciach rozwija umiejętności: muzyczne, taneczne, wokalne, teatralne, matematyczne, ruchowe, emocjonalno-społeczne, przyrodnicze, językowe (j. angielski), przygotowujące do nauki czytania i pisania. Dzieci poznają świat bawiąc się i uczestnicząc w eksperymentach, licznych wycieczkach edukacyjnych, lekcjach bibliotecznych, zawodach sportowych i konkursach artystycznych.

Tradycją „Jantarka” jest udział w dwóch miejskich projektach edukacyjnych: Przegląd Piosenki Morskiej i Turystycznej Dzieci z Gdyńskich Przedszkoli oraz spotkanie patriotyczne „Kto ty jesteś? Polak mały”, przedszkolnej Mini Olimpiadzie Dzieci 6-letnich, przestawieniach teatralnych całego przedszkola w Sali Widowiskowej 3 Flotylli, np.: „Wigilia na morzu”, „Bunt na łące”, „Koncert świerszczy”, „Wesołą lokomotywą przez Polskę”; • sportowych festynach rodzinnych oraz dziecięcych zawodach sportowych. Przedszkole realizuje unijny program „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, który skierowany jest do dzieci wymagających wsparcia: rozwija zaburzone funkcje podczas zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, sprzyja rozwojowi intelektualnemu, artystycznemu, nauce języka angielskiego, legorobotyki, rozwijaniu wiedzy, wspomaga rodziców w trudnościach wychowawczych. W przedszkolu prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój dziecka: terapia logopedyczna, szachy, zajęcia muzyczne, teatrzyki/koncerty, religia.

Dane kontaktowe:
ul. inż. J. Śmidowicza 59
81-127 Gdynia
tel. +48 58 625 32 85 +48 725 269 761
przedszkole@p43.edu.gdynia.pl
www.jantarek43.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek