Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem”

Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem”

Przedszkole nr 42 „Pod Modrzewiem” położone jest w  centrum osiedla mieszkalnego Obłuże Górne, z dala od ruchliwych tras komunikacyjnych. Zostało oddane do użytku w 1984 roku.

Przedszkole posiada 5 przestronnych, słonecznych sal oraz jedną, kameralną, dostosowaną do pobytu 16 dzieci. Sale są urządzone i przystosowane do możliwości małego dziecka. Wyposażone są w kąciki zabaw, liczne pomoce dydaktyczne oraz zabawki sprzyjające najpełniejszemu rozwojowi dzieci. Wokół budynku znajduje się duży, pełen zieleni ogród przedszkolny, który stanowi wspaniałe miejsce do zabaw, odpoczynku i poznawania otaczającej nas przyrody. Promuje zdrowe żywienie – posiłki wykonywane są w całości przez pracowników kuchni, nie stosuje półproduktów, potrawy słodzone są miodem. Raz w tygodniu dzieci samodzielnie wykonują sobie kanapki na śniadanie. Celem priorytetowym działań jest uśmiech i zadowolenie wychowanków oraz troska o ich prawidłowy rozwój. Dla wszystkich sprawą nadrzędną jest indywidualizacja procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego. Na terenie placówki działają liczne zajęcia tematyczne wspomagające rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci.

Przedszkole stwarza bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki, wszechstronnie rozwija każdego wychowanka, przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe, promuje zdrowy styl życia, wspiera uzdolnienia i talenty, rozwija umiejętności społeczne, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, wspiera działania wychowawcze rodziców.

Kadra pedagogiczna to wysoko wykwalifikowani nauczyciele o wszechstronnych specjalizacjach: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, język angielski, gimnastyka korekcyjna. Placówka zdobyła certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”. Podopieczni corocznie biorą udział w szeregu akcji, projektach oraz konkursach mających na celu poznanie zasad bezpieczeństwa: „Bezpieczny Przedszkolak”, propagowania kultury regionu: „Morzem malowane – przegląd piosenki morskiej i turystycznej”, „Gdynia – miasto z morza”, „Gdynia oczami dziecka”, zdrowego trybu życia: „Bieg po zdrowie”, „Odprowadzam sam” oraz wyrabiania uczucia empatii oraz chęci pomocy potrzebującym podczas naszej współpracy z „Ciapkowem”.

W celu przybliżenia dzieciom zagadnień związanych z przyszłą edukacją, przedszkole od lat współpracuje z pobliskimi szkołami podstawowymi. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówki biorąc udział w uroczystościach, festynach oraz zajęciach otwartych na terenie przedszkola. W sytuacjach trudnych mogą też liczyć na pomoc kadry pedagogicznej i dyrektora oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Gdyni. Na terenie placówki działa Rada Rodziców, która organizuje dzieciom wycieczki, dba o zakup prezentów świątecznych, pomaga w wyposażaniu przedszkola w potrzebne materiały, zaprasza raz w miesiącu artystów i muzyków z przedstawieniami i koncertami.

Dane kontaktowe:
ul. Płk. Dąbka 199A
81-155 Gdynia
tel. +48 58 625 08 96 +48 725 269 800
przedszkole@p42.edu.gdynia.pl
www.ps42.gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek