Przedszkole nr 31 „Bajeczka” - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 31 „Bajeczka”

Przedszkole nr 31 „Bajeczka”

Przedszkole nr 31 „Bajeczka” mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku przy ul. Zamenhofa 8 w Gdyni. Ulica Zamenhofa została pięknie wyremontowana, co wpływa na estetykę otoczenia przedszkola.

Budynek otoczony jest ogrodem wyposażonym w nowoczesny sprzęt, który umożliwia dzieciom zaspakajanie ich potrzeby ruchu. W przedszkolu znajduje się sześć przestronnych, jasnych i dobrze wyposażonych sal zajęć z łazienkami. Nowocześnie wyposażona kuchnia umożliwia przygotowywanie urozmaiconych, zbilansowanych i  zdrowych posiłków. Zapewnia dzieciom: wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną, wsparcie nauczyciela logopedy i terapeuty, naukę języka angielskiego w każdej grupie wiekowej, przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, indywidualne traktowanie każdego dziecka, opiekę i wychowanie w  atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa i życzliwości, tworzenie warunków do budowania dziecięcego świata wartości, rozwijania pozytywnych cech charakteru – dobroć, tolerancja, empatia, zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci.

Przedszkole poprze liczne działania dąży do tego, aby absolwent był: ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza, że: często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość, przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania, osiąga optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności, rozważny, odpowiedzialny, co oznacza, że, dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd, stara się respektować prawa i obowiązki obowiązujące w grupie i rodzinie, zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań. Jest uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że, szanuje własność swoją i cudzą, nie kłamie. Jest grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania, nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność, używa zwrotów grzecznościowych.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne: Roczny Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, „Jestem przedszkolakiem” – program adaptacyjny, „Rodzice partnerami przedszkola”– program współpracy z rodziną, „Lider Lokalnej Ekologii” – projekt edukacyjny, „Kraina muzyki” – program edukacyjny, „Odprowadzam sam” i „Czyste powietrze wokół nas” – programy edukacji ekologicznej, „Bezpieczny Przedszkolak” – program bezpiecznych Zachowań, „Mamo, tato, wolę wodę”– ogólnopolski program zdrowego żywienia, „Jestem małym patriotą”– program edukacji patriotycznej, „Kolorowa matematyka” – program edukacji matematycznej.

W swojej pracy wykorzystuje aktywne metody pracy: prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, projektu, K. Orffa, R. Labana, opowieści ruchowej, W. Sherborne, D. Dziamskiej, Paula – Dennisona, pedagogikę zabawy Klauza, metody aktywnego słuchania muzyki wg Betti Strauss, metodę Dobrego Startu i Globalnego czytania G. Domana. Rodzicom proponuje: zebrania grupowe, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, uroczystości, imprezy przedszkolne, wsparcie w zakresie rozwoju i wychowania dziecka spotkania ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, konkursy i festyny rodzinne, udział w akcjach charytatywnych. Dzięki wspólnym działaniom, przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród rodziców i w lokalnym środowisku.

Dane kontaktowe:
ul. Zamenhofa 8
81-218 Gdynia
tel. +48 58 62 32 015 +48 725 250 786
przedszkole@p31.edu.gdynia.pl
www.przedszkole31.eu


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek