Przedszkole nr 30 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 30

Przedszkole nr 30

Przedszkole nr 30 w Gdyni zlokalizowane jest na osiedlu Babie Doły przy ul. Zielonej 53, w budynku sąsiadującym ze Szkołą Podstawową nr 28. Otoczone jest pasem zieleni, który oddziela je od ulicy i położonego opodal osiedla, usytuowanego tuż nad brzegiem morza.

Położenie placówki sprzyja bezpieczeństwu oraz bliskiemu kontaktowi z  naturą, dzięki czemu dzieci mogą rozwijać zainteresowania przyrodnicze i  poznawcze. Z  uwagi na sąsiadującą jednostkę wojskową, wychowankowie mogą wzbogacać uczucia patriotyczne i wiedzę z zakresu tematyki marynistycznej i lotnictwa morskiego. Placówka wspiera indywidualny rozwój każdego dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych. Dba o bezpieczeństw wychowanków, starając się tworzyć jak najlepsze warunki dla ich pobytu i rozwoju. W klimacie miłej i troskliwej atmosfery rozwija ich zainteresowania i umiejętności.

Przedszkole nr 30 czynne jest od godz. 6.30 do 17.00. Jest placówką pięcioodziałową – łącznie uczęszcza do niej 125 dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. Kadra pedagogiczna posiada w większości wykształcenie wyższe magisterskie, w tym jest jeden nauczyciel dyplomowany, trzech mianowanych oraz sześciu nauczycieli kontraktowych. Zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą różnorodne, dodatkowe kwalifikację, takie jak: logopedia, oligofrenopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, teologia-katechetyka, oraz pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju. Posiada bardzo dobrze utrzymaną i wyposażoną bazę lokalową. Ogród przedszkolny wyposażony jest w sprzęty dostosowane dla poszczególnych grup wiekowych, dzieci spędzają w nim czas, relaksując się i podpatrując zmiany zachodzące w  przyrodzie na przestrzenni roku. Wszystkie posiłki przygotowywane są w wyremontowanej, nowoczesnej kuchni. Przedszkole mieści się w parterowej części budynku, który nie posiada barier architektonicznych i dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i na wózkach. Systematycznie remontowany i  doposażany obiekt oraz starannie pielęgnowany ogród przedszkolny z roku na rok zmieniają swoje oblicze, dzięki czemu poprawia się komfort przebywających u nas wychowanków. W pracy z dziećmi kieruje się indywidualnym podejściem do każdego wychowanka, ucząc przez zabawę.

Tworząc edukacyjne pole doświadczeń dla dzieci, nauczyciele przekładają zdobytą wiedzę i umiejętności na działania edukacyjne, co rzutuje na wysokie efekty osiągane przez wychowanków. Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia religii. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i Szkołą Podstawową nr 28 pozytywnie wpływa na późniejszą adaptację wychowanków w progach szkoły.

Dane kontaktowe:
ul. Zielona 53
81-197 Gdynia
tel. +48 58 665 82 88 +48 58 620 90 36
przedszkole@p30.edu.gdynia.pl
www.przedszkole30gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek