Przedszkole nr 29 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 29

Przedszkole nr 29

Misją przedszkola są słowa Roberta Fulghum: „Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, dowiedziałem się w przedszkolu”.

W procesie wychowawczo-dydaktycznym przedszkole wykorzystuje różne metody i formy pracy, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dzieci i kształtują kluczowe kompetencje, a także wychowanie do wartości, którymi dzieci powinny kierować się na etapie dorastania i w życiu dorosłym. W przedszkolu dzieci poprzez zabawę, uczą się poznawać siebie i świat, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie rówieśniczej i wspólnocie, uczą się budować swój system wartości, oparty na wartościach uniwersalnych, uczą się rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości i przyjaźni.

W organizacji procesu edukacyjnego przedszkole diagnozuje sytuację i potrzeby dzieci, zapewnia indywidualne warunki rozwoju i edukacji zgodnie z potrzebami dziecka, preferuje metody twórcze, wychowuje przez sztukę, rozwija sprawność i aktywność ruchową, organizuje pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, wspiera zainteresowania i uzdolnienia dzieci, oferuje zabawy i zajęcia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka, posiada bogatą bazę dydaktyczną inspirującą do podejmowania działań na rzecz własnego rozwoju (2 tablice multimedialne, mata do kodowania, ozoboty, teatrzyk kamishibai, itp.), organizuje udział dzieci w konkursach w placówce i poza nią, zapewnia osiąganie dojrzałości szkolnej, organizuje liczne atrakcje, aby umilić dzieciom wspólnie spędzony czas – koncerty, teatrzyki, warsztaty, wyjścia poza teren przedszkola, akcje charytatywne. Dzieci uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach prezentując swoje umiejętności.

Przedszkole bierze udział w licznych projektach i programach: „Gdyńskie turboprzedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, „Bezpieczny Przedszkolak”, „ Odprowadzam sam”, „Akademia Aguafresh”, „Zdrowy przedszkolak”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Mama, tato wolę wodę”, działania proekologiczne wspólnie z Komunalnym Związkiem Gminy Doliny Redy i Chylonki, Gdyński Falochron dla edukacji. Dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi, pięcioma przestronnymi salami zabaw, salą gimnastyczną i  gabinetem logopedycznym. Wszystkie wyposażone są w meble i sprzęt do zabaw dostosowany do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. Dookoła przedszkola jest piękny, duży ogród.

Realizacja podstawy programowej obejmuje zajęcia z języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych; organizowane są zajęcia z religii od II grupy na wniosek rodziców, wszystkie dzieci objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w ramach której prowadzone są obserwacje (wnioski rodzice otrzymują dwa razy w roku), zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe, zajęcia logopedyczne, rodzice mogą zapoznać się z informacjami na temat bieżących wydarzeń na tablicach w holu oraz stronie internetowej, w przedszkolu duży nacisk kładzie się na racjonalne i zdrowe żywienie dzieci. Z jadłospisem na dany tydzień można zapoznać się na tablicy w przedsionku i na stronie internetowej.

Dane kontaktowe:
ul. Adm. J. Unruga 53
81-181 Gdynia
tel. +48 58 625 09 67 +48 725 269 789
przedszkole@p29.edu.gdynia.pl dyrektor@ps29gdynia.pl

www.ps29gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek