Przedszkole nr 24 im. Janusza Korczaka - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 24 im. Janusza Korczaka

Przedszkole nr 24 im. Janusza Korczaka

Dnia 11 maja 2017 r. odbyła się doniosła uroczystość nadania naszemu przedszkolu imienia Janusza Korczaka. Myśli korczakowskie stają się inspiracją i kierunkowskazem na dalsze lata pracy.

Współczesne przedszkole podejmuje wiele różnokierunkowych działań z zakresu opieki, wychowania i edukacji. Do najważniejszych należą: stworzenie dzieciom warunków do aktywnego odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, zapewnienie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu, wychowywanie w duchu poszanowania i odpowiedzialności we współpracy ze środowiskiem rodzinnym. W zakresie opieki i wspomagania rozwoju dzieci przedszkole posiada bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej. Działania mają kształt wieloletniego procesu –wizji przedszkola, do zrealizowania której dążą wszyscy pracownicy oraz środowiska z nim związane. Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego dodatkowo korzysta z wielu autorskich programów i projektów edukacyjnych.

Realizowane działania mają na celu rozwijanie kompetencji matematycznych, stosowane są elementy pracy Metodą Froebla, której istotnym walorem są propozycje dydaktyczne odnoszące się do edukacji językowej, przyrodniczej oraz matematycznej i badawczej. Wychowankowie uczestniczą w kulturze poprzez edukację teatralną, muzyczną i medialną oraz udział w konkursach twórczości dziecięcej. Przedszkole wychodzi naprzeciw rodzicom i ich potrzebom, aby dać możliwości integracji środowisk rodzinnych, a także stworzyć płaszczyznę dobrej współpracy. W tym celu organizowanych jest szereg warsztatów, imprez oraz zajęć otwartych. Wychowywanie dzieci w duchu poszanowania oraz wspierania ich wielokierunkowej aktywności we współpracy ze środowiskiem rodzinnym, to jedno z podstawowych zadań przedszkola.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców, która wspiera działania przedszkola w organizacji procesu edukacji i wychowania. Stałymi partnerami wspomagającymi wychowanie dzieci są Szkoła Podstawowa nr 34 i Szkoła Podstawowa nr 53. Współpraca służy przygotowaniu wychowanków do następnego etapu nauki oraz rozbudzaniu wszechstronnych zainteresowań.

Dane kontaktowe:
ul. Korczaka 22
81-473 Gdynia
tel. +48 58 622 27 51
przedszkole@p24.edu.gdynia.pl
www.korczak24gdynia.edupage.org


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek