Przedszkole nr 23 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 23

Przedszkole nr 23

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Przedszkole oferuje 100 miejsc w czterech oddziałach, są to: Żabki, Biedronki, Misie i Krasnale. Kameralna i miła atmosfera sprzyja integracji oraz bezpieczeństwu.

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele mający najwyższe przygotowanie pedagogiczne do pracy z tak małymi dziećmi oraz logopeda, psycholog i muzyk, który prowadzi zajęcia z rytmiki. W przedszkolu wszystkie dzieci objęte są nauką języka angielskiego. Atrakcją są przedstawienia teatralne wystawiane przez aktorów, jak również przez dzieci i rodziców. Dzieci uczestniczą też w wycieczkach organizowanych przez przedszkole.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej preferowane są metody aktywizujące. Nauka odbywa się przez zabawę, przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie. Przykładem są zakładane co roku przez wszystkie grupy przedszkolne, ogródki warzywne, w których dzieci mają możliwość obserwacji wzrostu roślin od początku wegetacji do zbiorów jesiennych i ich konsumpcji. Nauczyciele w pracy wychowawczo-dydaktycznej preferują metody aktywne, które wyzwalają potencjał twórczy dzieci: metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz przygotowującą do nauki czytania i pisania, metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki, pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, metodę Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązywanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku, metody systemu Edukacja przez ruch wykorzystujące spontaniczny naturalny ruch w procesie kształcenia, muzykoterapię, relaksację, taniec – metody aktywności ruchowej: Orffa i Labana, Kniessów – gimnastyka twórcza i gimnastyka rytmiczna, techniki parateatralne Drama, Pantomima – stymulujące postawy i myślenie twórcze, metodę burzy mózgów – aktywizującą, pobudzającą do aktywnego myślenia i działania, metody projektu, edukację sensoryczną.

Programy i projekty edukacyjne realizowane w przedszkolu: Kocham Przedszkole, Jestem przedszkolakiem, Bezpieczny Przedszkolak, Odprowadzam sam, Czyste powietrze wokół nas, Fonolandia.

Wychowankowie przedszkola zdobywają wiedzę o tym, jak dbać o zdrowie, jak chronić i dbać o środowisko naturalne (segregacja śmieci, recykling, ogrzewanie ekologiczne, korzystanie z komunikacji miejskiej, ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz rowerów, spacerów). Organizowane jest zdrowe żywienie, z małą ilością soli i cukru, potrawy przygotowywane są w piecu konwekcyjnym, który eliminuje smażenie. Dzieci samodzielnie komponują kanapki z przygotowanego zestawu składników.

Współpraca z rodzicami w wychowaniu odbywa się poprzez: zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci, zebrania ogólne z rodzicami i Radą Rodziców, zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z dyrektorem, specjalistami i nauczycielami, rozmowy indywidualne, prowadzenie kącików (informacje, artykuły, wystawy prac dzieci), organizację zajęć otwartych, komunikację drogą e-mail i poprzez ogłoszenia, stronę internetową przedszkola, warsztaty ze specjalistami, wspólne uroczystości, inscenizacje i konkursy, włączanie do organizacji imprez i wycieczek, popularyzację czytelnictwa poprzez czytanie dzieciom książek przez rodziców w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, angażowanie w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Dane kontaktowe:
ul. Sandomierska 3
81-508 Gdynia
tel. +48 513 423 006 +48 513 422 302 +48 572 582 301

przedszkole@p23.edu.gdynia.pl
www.przedszkole23.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek