Przedszkole nr 19 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 19

Przedszkole nr 19

Przedszkole zostało oddane do użytku w 1951 roku, jako placówka nr 2 Polskich Linii Oceanicznych. W 1992 r. utworzono Przedszkole nr 19. Położone jest w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Usytuowane jest z dala od zgiełku, a jednocześnie w bliskiej odległości do centrum miasta i jego atrakcji.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością (posiada windę). Duży, otoczony zielenią plac zabaw oraz sala gimnastyczna umożliwia zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu. Przestronne, kolorowe sale zajęć tworzą przyjazną atmosferę do pobytu i edukacji dzieci. Przedszkole posiada niepowtarzalny klimat, stworzony przez zespół ludzi oddanych dzieciom, umiejętnie współpracujący dla zapewnienia wysokiej jakości opieki, wychowania i edukacji. Prawidłową organizację i opiekę zapewnia 26 pracowników: 13 nauczycieli, w tym specjaliści – logopeda, terapeuta 3 pracowników administracji i  10 obsługi. Troska o dziecko, wzajemne zrozumienie i zaangażowanie personelu umożliwiają zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych warunków pobytu i edukacji naszych wychowanków.

Rodzice są partnerami przedszkola w procesie wychowania, współdecydują w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju dziecka, podejmują wspólne działania wychowawcze, oceniają ich skuteczność. Wyrażają swoje opinie, angażują się w działania grupy, przedszkola. Uczestniczą w zajęciach otwartych, uroczystościach, wycieczkach, prezentują swoje zawody i hobby.

Dba o wysoki poziom pracy dydaktycznej przedszkola. Tworzy warunki do efektywnego, nowoczesnego nauczania i wychowania, wszechstronnego rozwoju dzieci we wszystkich obszarach, do uczenia się przez doświadczanie, eksperymentowanie, aktywność twórczą, udział w programach i projektach wewnętrznych i zewnętrznych. Propaguje zdrowe odżywianie poprzez: codzienne zachęcanie do spożywania posiłków, do smakowania, pokonywania niechęci do nieznanych i nielubianych potraw; wyrabianie nawyku picia wody (dostępność do wody w każdej sali zajęć); realizację projektów własnych: Dzień zdrowego żywienia i gotowania, Europejski dzień śniadania, Dzień mleka, Przedszkolny Master szef, gotowanie z rodzicami oraz zewnętrznych – Program Szkoła Promująca Zdrowie, Czyste powietrze wokół nas.

Dysponuje nowoczesną kuchnią, w której przygotowywane są smaczne, urozmaicone posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Uczy dzieci przejawiania empatii w stosunku do emocji, uczuć oraz sytuacji życiowej innych rówieśników, osób dorosłych, zwierząt: współpracuje z Dziennym Domem Opieki Społecznej nr 1, realizuje projekt „Od Juniora do Seniora”, którego zadaniem jest budowanie wielopokoleniowych więzi między dziećmi, a podopiecznymi DDOS oraz uwrażliwianie dzieci na potrzeby ludzi starszych i chorych; współpracuje z Punktem Przedszkolnym nr 1 przy Szkole Specjalnej nr 24 oraz ze schroniskiem dla zwierząt „Ciapkowo”.

Kształtuje wychowanka rozumiejącego konieczność ruchu dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia. Kształtuje postawy patriotyczne, obywatelskie oraz więzi z regionem, jego historią i tradycjami, a także więzi z przedszkolem (koncert piosenki patriotycznej, patriotyczne lekcje ciszy, przemarsz dzieci do pomnika Józefa Piłsudskiego). Realizuje projekt edukacyjny Kaszuby – moja mała ojczyzna.

Dane kontaktowe:
ul. Harcerska 4
81-425 Gdynia
tel. +48 58 622 12 42
przedszkole@p19.edu.gdynia.pl
www.przedszkolekasztanowe.edu.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek