Przedszkole nr 18 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 18

Przedszkole nr 18

Przedszkole nr 18 zlokalizowane jest w dzielnicy Obłuże. Jest placówką 5-oddziałową, do której uczęszcza 125 dzieci. Pierwsi wychowankowie pojawili się w nim w roku szkolnym 1960/1961.

Obecnie placówka zapewnia edukację trzeciemu już pokoleniu młodych gdynian i wciąż cieszy się popularnością. Rodzice bardzo chętnie przyprowadzają do niej pociechy, bo Przedszkole nr 18 w lokalnym środowisku postrzegane jest jako placówka przyjazna, o wyjątkowym klimacie, dobrze przygotowująca dzieci do szkoły. Przedszkolna kuchnia przygotowuje dla wychowanków smaczne i zdrowe posiłki. Większość warzyw i owoców do ich przygotowania pochodzi z ekologicznego gospodarstwa rolnego na Kaszubach, z którym placówka ma podpisaną umowę na dostawy. Atutem przedszkola jest też duży, pełen pięknej zieleni ogród wyposażony w bezpieczny sprzęt zachęcający dzieci do podejmowania zabaw ruchowych, aktywności fizycznej oraz do prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Wysoka jakość pracy placówki to zasługa zatrudnionych w niej pracowników, dla których bezpieczeństwo fizyczne, troska o rozwój, zdrowie i zaspokajanie potrzeb wychowanków są dobrem najważniejszym. Przedszkole nr 18 zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, informatyki i logopedii. Tworzy wychowankom atrakcyjne środowisko edukacyjne dostosowane do ich potrzeb i możliwości. W salach przedszkolnych znajdują się zabawki, pomoce dydaktyczne oraz kąciki inspirujące dzieci do podejmowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju. Nauczyciele organizują akcje edukacyjne, sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu przez dzieci wiedzy oraz umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Przedszkole uczy swoich wychowanków wartości. Nauczyciele są przewodnikami dzieci ukazującymi im dobro, piękno, prawdę, życzliwość, uczącymi jak dokonywać mądrych wyborów, jak być wrażliwym, odpowiedzialnym i otwartym na potrzeby innych. W pracy wychowawczej sięgają po metody waloryzacyjne – eksponujące wartości, rozwijające osobowość i uczucia, takie jak: zabawy w teatr, inscenizacje, poznawanie literatury, zajęcia: „Filozofia w przedszkolu”, rozmowy o wartościach, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych i w koncertach. Placówka zapewnia wychowankom możliwość udziału w programach, przedsięwzięciach edukacyjnych oraz kampaniach społecznych rozszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego, takich jak: gdyński program uczący bezpiecznych zachowań: „Bezpieczny przedszkolak”, Program edukacji ekologicznej – opracowany przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, kampania „Odprowadzam sam”, programy profilaktyczne PSSE w Gdyni: „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, przedszkolne programy: promujący zdrowy styl życia – „Zdrowo i bezpiecznie, edukacji humanitarnej – „Współodczuwamy” oraz promujący czytelnictwo – „Książka moim przyjacielem”.

Dane kontaktowe:
ul. Krawiecka 35
81-178 Gdynia
tel. +48 58 625 02 17 tel. +48 725 269 775
przedszkole@p18.edu.gdynia.pl
www.przedszkole18.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek