Przedszkole nr 16 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 16

Przedszkole nr 16

Przedszkole nr 16 położone jest w centrum Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 29. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00. Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach wiekowych, w  godzinach 8.00-13.00. Jest placówką czterooddziałową, do której uczęszczają dzieci od 3 do 7 lat.

Każda z czterech grup dysponuje 80–metrową salą zajęć. Sale są jasne, kolorowe, wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb dzieci. Wyposażone w nowoczesne meble, środki dydaktyczne oraz zabawki umożliwiają dzieciom swobodny wybór działalności. Atutem przedszkola jest dobrze wyposażony plac zabaw o powierzchni ok. 3000 m2, umożliwiający dzieciom wszechstronną, bezpieczną aktywność. W 2019 roku firma PRE FASADA, w ramach projektu badawczego P2Endure, finansowanego ze środków europejskich, wykonała docieplenie jednokondygnacyjnej części administracyjnej przedszkola. Natomiast w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” w 2020 roku docieplono ściany piętrowej części budynku.

Wiele uwagi poświęca się racjonalnemu żywieniu dzieci. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia wg określonej stawki żywieniowej. Zapewnia trzy smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki przygotowywane w przedszkolnej kuchni. Oferta przedszkola jest bardzo bogata. Kieruje się zasadą, że pobyt dziecka w placówce to nie tylko nauka, ale również czas na dziecięcą, beztroską zabawę w bezpiecznych warunkach sprzyjających jego rozwojowi. Celem podejmowanych działań w przedszkolu jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami.

W placówce pracuje 12 nauczycieli (w tym nauczyciel logopeda, religii, języka angielskiego) oraz 12 pracowników administracyjno-obsługowych. Pracownicy przedszkola to ludzie, którzy kochają dzieci, a pracują z powołania. Kadra pedagogiczna to wyspecjalizowani nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym i dodatkowymi kwalifikacjami. Przedszkole udziela dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w przepisach. Placówka posiada gabinet, w  którym prowadzona jest terapia logopedyczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. W  ramach zajęć dodatkowych oferujemy: zajęcia umuzykalniające, przedstawienia teatralne, naukę tańca.

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na terenie miasta: Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Sanepidem, Radą Dzielnicy Gdynia Śródmieście, Szkołą Podstawową nr 21, Szkoła Muzyczną, Komunalnym Związkiem Gmin Redy i Chylonki, MOPS, MDK i innymi przedszkolami. Dzieci uczestniczą w zajęciach organizowanych przez m.in. Muzeum Miasta Gdyni, Akwarium Gdyńskie, Infobox, Centrum Nauki Experyment, Gdyńskie Centrum Sportu. Ceni współpracę z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wspierając działania sprzyjające rozwojowi dzieci, biorąc udział w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, festynach rodzinnych i innych wydarzeniach.

Sprawą nadrzędną jest indywidualizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego, co sprzyja poznaniu mocnych i słabszych stron dziecka, jego zdolności i  zainteresowań. Podejmowane działania mają na celu ukształtowanie przedszkolaków jako osób wrażliwych, ale odważnych w wyrażaniu swoich uczuć i pragnień.

Dane kontaktowe:
ul. Jana z Kolna 29
81-354 Gdynia
+48 58 621 09 24
przedszkole@p16.edu.gdynia.pl
www.ps16gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek