I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza

To szkoła z 70-letnią tradycją. Od ponad 25 lat nauczyciele współpracują z trójmiejskimi uczelniami. W ramach tej współpracy naukowcy prowadzą w szkole specjalistyczne zajęcia i wykłady, uczniowie uczestniczą w warsztatach, laboratoriach, projektach uczelnianych, dzięki którym rozwijają swoje zainteresowania i pogłębiają wiedzę.

Szczególny model współpracy akademickiej dotyczy klas o profilu biologiczno-chemicznym, w których dodatkowo realizowany jest projekt InnovaBio Pomorze. W ramach projektu uczniowie pod okiem pracowników akademickich prowadzą specjalistyczne badania w laboratoriach Pomorskiego Parku N-T oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Atutem tego profilu są dodatkowe zajęcia – język angielski w medycynie – przygotowujące przyszłych lekarzy do pracy. Szkoła zajmuje nowoczesny budynek położony w centralnej części dzielnicy Gdyni – Witominie, z atrakcyjną zewnętrzną infrastrukturą sportową (dwa boiska, bieżnia, pole do pchnięcia kulą i skocznia). Przynosi to efekty – szkoła od lat jest liderem gdyńskiego sportu. Jesteśmy organizatorami Mistrzostw Gdyni w Badmintonie drużynowym oraz w Piłce Siatkowej. Z sukcesami bierze udział we wszystkich zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Każdy uczeń Liceum ma więc możliwość realizowania się w wybranej przez siebie dyscyplinie sportowej.

Szkoła rozpoznaje i wspiera potrzeby uczniów, którym proponuje seminaria maturalne i fakultety akademickie, koła zainteresowań, projekty społeczne m.in. Zwolnieni z Teorii, debaty oksfordzkie, doradztwo zawodowe pod patronatem Fundacji Gospodarczej, imprezy szkolne i  pozaszkolne m.in. Mecze Matematyczne, R@port, „Filharmonia wciąga”, Gdynia Business Week (wyróżnieni uczniowie naszej szkoły pojechali do Waszyngtonu). Otacza uczniów i rodziców opieką psychologiczno-pedagogiczną. Proponuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi, aby rozwijać potencjał uczniów wykorzystuje elementy tutoringu. Posiada infrastrukturę dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami i wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dba o integrację młodzieży na poziomie klasowym i międzyoddziałowym. Uczniowie pierwszych klas na początku roku szkolnego wyjeżdżają na wspólną wycieczkę. Samorząd Uczniowski organizuje liczne akcje np. Szlachetna Paczka, symulacja wyborów parlamentarnych w ramach projektu ,,Młodzi głosują”. Na szkolnej i nie tylko szkolnej scenie działają, z sukcesami, dwa teatry: BRALO i English Drama Club.

W szkole uczniowie mają możliwość zaangażowania się w działalność wolontariatu na rzecz innych ludzi, zwierząt, ochrony przyrody. Szkoła może się też poszczycić najstarszą w Trójmieście, realizowaną od ponad 15 lat, wymianą polsko-niemiecką. Uzdolnieni wychowankowie Jedynki są stypendystami oraz finalistami i laureatami olimpiad na szczeblu centralnym (Srebrna Szkoła 2020 w ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych „Perspektywy”).

Dane kontaktowe:
ul. Narcyzowa 6
81-653 Gdynia
tel. +48 58 664 82 36
sekretariat@ialo.edu.gdynia.pl
www.1alo.org
facebook.com/IALOGdynia


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek