Przedszkole nr 9 - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Placówki

Przedszkole nr 9

Przedszkole nr 9

Atrakcyjne położenie placówki sprzyja odwiedzaniu ciekawych miejsc, takich jak: Centrum Nauki „Experyment”, Muzeum Miasta Gdyni, teatry, Bulwar Nadmorski.

Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00; dysponuje własną kuchnią, czterema salami dydaktycznymi, salą gimnastyczną, gabinetem do terapii logopedycznej, biblioteką z bogatym księgozbiorem literatury dziecięcej.

W swojej działalności kieruje się zasadą, aby każdemu wychowankowi stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości. Nauczycielki tworzą różnorodne sytuacje edukacyjne, aby w ciekawy sposób przekazywać przedszkolakom wiedzę. Tworzy okazje do nabywania wiadomości, umiejętności i doświadczeń, które ułatwiają dziecku funkcjonowanie w szkole. W ramach podstawy programowej wychowankowie uczestniczą w zajęciach rytmiki i nauki języka angielskiego. Zdobywają umiejętność rozumienia ze słuchu i wypowiadania krótkich, prostych zdań w języku obcym. Na życzenie rodziców wychowankowie uczestniczą w zajęciach religii.

Realizowane zajęcia rozwijają zainteresowania i uzdolnienia. Dzieciom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zapewniona jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. W  placówce prowadzona jest również terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy.

Rodzice mają możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielami. Organizowane są dla nich również spotkania i prelekcje z psychologiem. Rodzice mają możliwość uczestnictwa w zajęciach, warsztatach oraz uroczystościach. W ramach współpracy ze środowiskiem wychowankowie uczestniczą w koncertach muzycznych, biorą udział w spartakiadach, dzielnicowym turnieju zerówek, międzyprzedszkolnych konkursach, przeglądzie piosenki morskiej i turystycznej gdyńskich przedszkoli, ogólnopolskim programie „Fonolandia”. W przedszkolnej kuchni przygotowywane są smaczne posiłki, uwzględniające różnorodne diety.

Dane kontaktowe:
ul. Biskupa Dominika 5
81-402 Gdynia
tel. +48 58 622 26 51
przedszkole@p9.edu.gdynia.pl
www.przedszkole9gdynia.pl


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek