Wystartowały TurboZajęcia dla przedszkolaków

Aż 1240 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ponad 4000 godzin logopedycznych, 1 530 godzin socjoterapii – ruszyły zajęcia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych naszych najmłodszych gdynian w projekcie „Gdyńskie turboprzedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, realizowanego przez Wydział Edukacji.     Realizacją projektu objęci są najmłodsi gdynianie z przedszkoli nr: 11, 29, 32, 35, 43, 48, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr: 11, 43 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Jego celem jest m.in. utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i doposażenie placówek, prowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci, oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Ponad 500

Czytaj dalej