Wystartowały TurboZajęcia dla przedszkolaków - Gdynia Edukacyjna
Menu górne

Projekty

Wystartowały TurboZajęcia dla przedszkolaków

Wystartowały TurboZajęcia dla przedszkolaków

Aż 1240 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, ponad 4000 godzin logopedycznych, 1 530 godzin socjoterapii – ruszyły zajęcia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych naszych najmłodszych gdynian w projekcie „Gdyńskie turboprzedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, realizowanego przez Wydział Edukacji.  
 
Realizacją projektu objęci są najmłodsi gdynianie z przedszkoli nr: 11, 29, 32, 35, 43, 48, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych nr: 11, 43 i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Jego celem jest m.in. utworzenie nowych miejsc przedszkolnych i doposażenie placówek, prowadzenie ciekawych zajęć dla dzieci, oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Ponad 500 przedszkolaków uczestniczy w szeregu zajęć, grupowych i indywidualnych, w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych, czyli logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych. Dzieci wykonują m.in. ćwiczenia słuchowe, usprawniające artykulatory mowy, uczestniczą w zabawach i grach logopedycznych, terapii zaburzeń mowy. Dzięki zajęciom z socjoterapii z wykorzystaniem rysunku terapeutycznego, treningu interpersonalnego czy wyrażania złości, przedszkolaki nabędą niezbędnych umiejętności społecznych i nauczą się poznawać siebie. Natomiast zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pomogą w m.in. w ćwiczeniu koncentracji i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-słuchowej dzieci.

– Od marca tego roku w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne. Liczymy, że dzięki nim podniesione zostaną między innymi umiejętności dzieci w zakresie rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z nimi, czy rozwijania umiejętności społecznych. Mamy nadzieję, że dzieci udoskonalą sprawność manualną i grafomotoryczną, sprawność związaną z koordynacją wzrokowo-ruchową, orientacją czasowo-przestrzenną. Rozwiną i wzbogacą swoje słownictwo – mówi Joanna Długońska, dyrektor Przedszkola nr 29 w Gdyni. Na tym nie koniec. Planowane są także zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe przedszkolaków i umiejętności uniwersalne na rynku pracy: od zajęć matematyczno-logicznych, przyrodniczo-ekologicznych, naukowo-doświadczalnych, legorobotyki, teatralnych, z j. angielskiego aż po zajęcia z preorientacji zawodowej.

Działania w ramach projektu są kompleksowe. Obok warsztatów dla dzieci, to również kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych i szkoleniach, a także warsztaty dla rodziców z zakresu kompetencji rodzicielskich. Ponadto, w 3 placówkach stworzono łącznie 89 nowych miejsc przedszkolnych, które zostały wyposażone w niezbędny sprzęt.  Przewidziany jest także zakup sprzętu TIK do prowadzenia zajęć i budowa placów zabaw wraz z ich wyposażeniem. – Udział w  projekcie daje naszym dzieciom m.in. szansę do budowania poczucia własnej wartości poprzez poznanie swoich możliwości. Nauczyciele i rodzice natomiast zdobędą narzędzia do dalszej pracy w zakresie edukacji i wychowania, a dzięki otrzymanemu wyposażeniu będziemy mieli możliwość uatrakcyjniania prowadzonych zajęć – przekonuje Joanna Długońska.

Projekt „Gdyńskie turboprzedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i potrwa do września 2021 r.


Wróć do listy Następny wpis
Przejdź na początek